AB 702 – The PROMYSE (Promoting Youth Success and Empowerment) Act

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

AB 702, Ang PROMYSE (Promoting Youth Success and Empowerment) Act, ay tutulong sa California na ganap na maisakatuparan ang pananaw ng Juvenile Justice Crime Prevention Act (JJCPA) sa pagbibigay ng collaborative, restorative, community at health-based na mga serbisyo para sa mga kabataan at pagtiyak ng pantay na representasyon at desisyon -paggawa sa loob ng mga katawan ng nangangasiwa ng county.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Noong 2020, ang California State Auditor ay naglabas ng isang ulat na nagpapakita na karamihan sa mga county sa buong estado ay gumastos ng higit sa 75 porsiyento ng kanilang 2017–18 na mga pondo sa mga departamento ng probasyon, sa halip na ang collaborative, restorative, komunidad at mga serbisyong nakabatay sa kalusugan para sa mga kabataan na ipinag-uutos ng JJCPA. Sa mga taon mula noong pag-audit, ang paggasta ng county ay patuloy na kulang sa mga orihinal na layunin ng panukalang batas at mga pinaka-kagyat na pangangailangan ng mga kabataan. Noong 2021–22, 1 sa 2 county ang gumamit ng 70 porsiyento o higit pa sa kanilang mga pondo ng JJCPA sa probation staffing. Noong 2022, 19 na mga county ang gumastos ng mga pondo ng JJCPA sa mga programa ng pag-alis at mga opisyal ng probasyon na nakabase sa paaralan, na naglalagay sa mga kabataan sa panganib na makapasok sa pipeline ng school-to-prison. Nagpatuloy ang hindi magandang pag-uulat ng data – sa County ng Los Angeles, napag-alamang gumastos ang probasyon ng halos $400 taun-taon sa isang youth diversion program na nagsilbi sa zero na kalahok ng kabataan.

Sasagutin ng AB 702 ang mga matagal nang problemang ito, isulong ang mga layunin ng JJCPA, at susuportahan ang kinakailangang programa ng kabataan sa pamamagitan ng:

 • Nangangailangan ng mas malaking pamumuhunan ng mga pondo ng JJCPA sa mga pampublikong ahensya tulad ng sining, parke at libangan, at mga ahensyang nakatuon sa kalusugan ng pag-uugali, gayundin sa mga programa at serbisyong nakasentro sa pagpapagaling, pagpapanumbalik, nakabatay sa komunidad na nagbabawas at pumipigil sa pakikipag-ugnayan ng mga kabataan sa pagpapatupad ng batas.
 • Tinitiyak ang pantay na representasyon ng komunidad at pinahusay na paggawa ng desisyon sa Mga Juvenile Justice Plan ng county at ang pag-disbursement ng mga pondo ng JJCPA.

Nakikipagsosyo ang yli sa libu-libong kabataan sa buong estado, na karamihan sa kanila ay mga kabataang may kulay na mababa ang kita. Nasasaksihan namin mismo ang malupit na epekto ng mapaminsalang sistema ng β€œhustisya” ng ating estado sa kanilang buhay, at masugid na tagapagtaguyod ng mga hakbang na magbabawas sa kriminalisasyon at pagkakakulong sa ating mga komunidad.

Ang patakarang ito ay umaayon sa aming Platform ng Hustisya ng Lahi, na tumutugon sa mga epekto ng carceral system sa mga komunidad ng kulay.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na nag-eendorso sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa aming mga channel ng komunikasyon.

Sino ang nag-sponsor ng panukalang batas na ito?

 • Alliance for Boys at Men of Color (Co-sponsor)
 • Bend the Arc: Jewish Action, California (Co-sponsor)
 • California Alliance for Youth & Community Justice (Co-sponsor)
 • Center on Juvenile and Criminal Justice (Co-sponsor)
 • Children's Defense Fund-California (Co-sponsor)
 • Mga Pamamagitan sa Komunidad (Co-sponsor)
 • Communities United for Restorative Youth Justice (Co-sponsor)
 • Fresh Lifelines for Youth (Co-sponsor)
 • National Center for Youth Law (Co-sponsor)
 • National Prevention Science Coalition para Pahusayin ang Buhay (Co-sponsor)
 • Santa Cruz Barrios Unidos (Co-Sponsor)
 • SBX Youth & Family Services (Co-sponsor)
 • Anti-Recidivism Coalition
 • Sining para sa Pagpapagaling at Network ng Katarungan
 • Mga Gawain sa Komunidad
 • Pagpapalakas ng Komunidad sa Pasipiko ng Pasipiko
 • Los Angeles Youth Uprising Coalition
 • MILPA Kolektibo
 • Project Rebound: Pinalawak
 • Safe Project
 • Silicon Valley De-Bug 
 • TransLatin @ Coalition
 • Urban Peace Institute
 • W. Haywood Burns Institute

Mag-click dito upang matuto nang higit pa