ACA 3 - Pagwawaksi sa hindi sinasadyang paglilingkod upang parusahan ang krimen

Tungkol saan ang kilos na ito?

Maglalagay ang ACA 3 ng isang pagbabago sa konstitusyonal ng estado sa balota upang alisin ang isang sugnay sa Saligang Batas ng California na nagpapahintulot sa pagsasanay ng hindi sinasadyang paglilingkod bilang isang paraan ng pagpaparusa sa krimen. 

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Ang California ay hindi pa nakapagpasya na tanggalin ang wika ng pagka-alipin, sa pamamagitan ng pagpapanatili ng hindi kusang paglilingkod - pagkaalipin ng ibang pangalan at kasanayan - sa Saligang Batas nito. Ang Artikulo 1, Seksyon 6 sa ating Konstitusyon ng estado ay na-modelo pagkatapos ng 13th Amendment Exception Closed ng Konstitusyon. Nabasa ng sugnay na pederal, "Ni pagka-alipin o di-sapilitan na pagkaalipin, maliban bilang isang parusa para sa krimen kung saan ang partido ay dapat na nahatulan nang wasto, ay dapat na umiiral sa loob ng Estados Unidos, o anumang lugar na napapailalim sa kanilang nasasakupan." Ang sugnay na ito ay ligal na naglipat ng pagka-alipin mula sa pagmamay-ari ng mga indibidwal ng mga alipin sa pagmamay-ari ng mga estado.

Bilang isang unapologetically anti-racist na samahan na ang mga tauhan at kalahok ng kabataan ay halos buong Itim, Lumad at mga taong may kulay, si yli ay matatag sa aming posisyon laban sa hindi sinasadyang pagkaalipin. Nagising ang aming kabataan na nakikipaglaban araw-araw upang matugunan ang mga henerasyon ng pinsala sa kanilang mga pamilya at pamayanan na sanhi ng pang-aalipin sa chattel at puting kataas-taasang kapangyarihan, at oras na gawin ng ating mga nahalal na opisyal ang kanilang bahagi.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham ng pag-eendorso para sa batas na ito, at pinapahayag namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, kaba at LinkedIn.

Sino pa ang sumusuporta sa Batas na ito?

  • Mga Komunidad na Nagkakaisa para sa Restorative Youth Justice
  • Mga Bilanggo na May Mga Bata

Mag-click dito upang matuto nang higit pa