ACA 3 – Pag-aalis ng Hindi Kusang-loob na Paglilingkod

Tungkol saan ang kilos na ito?

Ang ACA 3 ay maglalagay ng isang pagbabago sa konstitusyon ng estado sa balota ng Nobyembre upang alisin ang isang sugnay sa Konstitusyon ng California na nagpapahintulot sa pagsasagawa ng hindi boluntaryong paglilingkod bilang isang paraan ng pagpaparusa sa krimen. 

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Ganap na tatanggalin lamang ng California ang pang-aalipin sa pamamagitan ng pag-aalis ng di-sinasadyang pagkaalipin — pang-aalipin sa ibang pangalan at kasanayan — sa Konstitusyon nito. Ang Artikulo 1, Seksyon 6 sa ating Konstitusyon ng estado ay na-modelo pagkatapos ng 13th Amendment Exception Clause ng US Constitution. Ang pederal na sugnay ay nagbabasa, "Alinman sa pang-aalipin o hindi kusang-loob na pagkaalipin, maliban bilang isang parusa para sa krimen kung saan ang partido ay nararapat na nahatulan, ay hindi dapat umiral sa loob ng Estados Unidos, o anumang lugar na napapailalim sa kanilang hurisdiksyon." Ang sugnay na ito ay ligal na inilipat ang pang-aalipin mula sa pagmamay-ari ng mga indibidwal sa mga alipin patungo sa pagmamay-ari ng mga estado.

Bilang isang unapologetically anti-racist na samahan na ang mga tauhan at kalahok ng kabataan ay halos buong Itim, Lumad at mga taong may kulay, si yli ay matatag sa aming posisyon laban sa hindi sinasadyang pagkaalipin. Nagising ang aming kabataan na nakikipaglaban araw-araw upang matugunan ang mga henerasyon ng pinsala sa kanilang mga pamilya at pamayanan na sanhi ng pang-aalipin sa chattel at puting kataas-taasang kapangyarihan, at oras na gawin ng ating mga nahalal na opisyal ang kanilang bahagi.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham ng pag-eendorso para sa batas na ito, at ipinapahayag namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at kaba.

Sino pa ang sumusuporta sa Batas na ito?

  • Sama-samang Tanggalin ang Pagkaalipin
  • Mga Serbisyong Legal para sa mga Bilanggong may mga Bata
  • Lahat tayo o Wala

Mag-click dito upang matuto nang higit pa