ACA 8 – Tapusin ang Pang-aalipin sa California

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Ang Wakasan ang Pang-aalipin sa Batas ng California ay magbibigay sa mga botante ng pagkakataon na amyendahan ang Artikulo 1, Seksyon 6 ng Konstitusyon ng California upang ipagbawal ang di-sinasadyang pagkaalipin – pang-aalipin sa ibang pangalan – nang walang pagbubukod.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Sa kabila ng Ikalabintatlong Susog na nagbabawal sa pang-aalipin at hindi kusang-loob na paglilingkod, ang Konstitusyon ng California ay nagsasaad, "ipinagbabawal ang di-sinasadyang paglilingkod maliban sa pagpaparusa sa krimen." Nangangahulugan ito na ang mga nakakulong ay maaaring pilitin na magtrabaho nang labag sa kanilang kalooban. Ito ay isang moral na kinakailangan na ang California ay buwagin ang mga labi ng pang-aalipin mula sa ating konstitusyon.

Bilang isang unapologetically anti-racist na samahan na ang mga tauhan at kalahok ng kabataan ay halos buong Itim, Lumad at mga taong may kulay, si yli ay matatag sa aming posisyon laban sa hindi sinasadyang pagkaalipin. Nagising ang aming kabataan na nakikipaglaban araw-araw upang matugunan ang mga henerasyon ng pinsala sa kanilang mga pamilya at pamayanan na sanhi ng pang-aalipin sa chattel at puting kataas-taasang kapangyarihan, at oras na gawin ng ating mga nahalal na opisyal ang kanilang bahagi.

Ang patakarang ito ay umaayon sa aming Platform ng Hustisya ng Lahi, na tumutugon sa mga epekto ng carceral system sa mga komunidad ng kulay.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na nag-eendorso sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at Twitter.

Sino ang nag-iisponsor ng panukalang batas na ito?

  • Sama-samang Tanggalin ang Pagkaalipin
  • Mga Serbisyong Legal para sa mga Bilanggong may mga Bata
  • Lahat tayo o Wala

Mag-click dito upang matuto nang higit pa