ACA 8

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Kung pumasa, ACA 8 ibababa ang edad ng pagboto sa California hanggang 17 taong gulang. Noong Agosto 14, ipinasa nito ang Assembly Appropriations Committee at ngayon ay nakatali upang pindutin ang palapag ng estado para sa isang boto.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Tulad ng pag-iisip na samahan ng kasosyo Power California pinakamahusay na sinasabi: "Ang mga kabataan sa buong bansa ay nagpapakilos, nagmamartsa, at nagsasalita ng mga kritikal na isyu na hindi pa dati, mula sa Youth Climate Strike at Marso para sa Our Lives hanggang sa mga karapatan ng mga imigrante at mass incarceration. Gumagawa sila ng pagkilos at tagapagtaguyod para sa mga solusyon sa mga agarang isyu ng ating panahon. Panahon na mayroon silang boses - at isang boto. ” Nagtalo sila dito na ang kabataan ng kulay ay nangunguna na sa kanilang mga pamilya at pamayanan; na nakikibahagi sa politika at nararapat na representasyon; at ang pagsasama ng kanilang tinig ay magpapalakas sa ating demokrasya. Hindi kami higit na sumang-ayon.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Ang aming tauhan ay tumatawag sa aming mga Assemblymembers, at tumutulong kami na maikalat ang salita !! Suriin ang aming mga post sa social media sa Facebook, Instagram at kaba.

Sino pa ang sumusuporta sa panukalang ito?

Ang #17toVote Coalition ay:

Ang mga karagdagang tagasuporta ay:

Matuto nang Higit Pa tungkol sa ACA 8