Pag-access sa CAL ID para sa People Leaving Prison

Ano ang patakarang ito?

Ipalawak ng Assembly Bill 2835 ang kasalukuyang Program ng California ID (Cal-ID) upang matiyak na ang mga nakakulong na mga may sapat na gulang ay may access sa mga California ID o REAL ID na pinakawalan mula sa California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR). Pinapayagan nito ang mga tao na kumuha ng nakasulat na pagsubok habang nasa pag-iingat, upang maging isang hakbang na malapit sa pagkuha ng kanilang lisensya sa pagmamaneho kapag pinakawalan.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Ang mga taong umaalis sa bilangguan nang walang isang wastong pagkakakilanlan ng ID (ID) na kard ay nasa isang natatanging kawalan upang muling makasama sa pamayanan. Kung walang ID, hindi nila nagawang mag-aplay para sa trabaho, tirahan, o pampublikong benepisyo tulad ng Medi-Cal at Cal Fresh. Limitado rin ang mga ito sa paggawa ng mga pangunahing ngunit kinakailangang mga bagay tulad ng cashing cheke at mga reseta ng pagpuno. Ang mga hadlang na ito sa matagumpay na reentry ay nagdaragdag ng mga pagkakataong muling pagbawi.

Alam namin na ang isang hindi pagkakapantay-pantay na bilang ng mga tao na nakakulong ay mga tao na may kulay, kaya ang pagtugon sa hadlang na ito ay sumusulong sa equity equity.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Naihatid na lang namin sulat na ito ng suporta, Ini-sponsored ng Alliance para sa Mga Lalaki at Lalaki na Kulay at Ella Baker Center, sa Komite ng Kaligtasan ng Pampublikong Kalusugan ng California. At, ipinapahayag namin ang aming suporta sa social media: Facebook, Instagram at kaba.

Sino pa ang pumirma sa liham na ito?

  • Alliance para sa Mga Lalaki at Lalaki na Kulay
  • Isang Bagong Paraan ng Buhay
  • California Coalition para sa Mga Bilanggo ng Babae
  • Ang aming Proyekto sa Bilangguan ng Daan
  • Ang California State University Project Rebound Consortium
  • Safe Project
  • Ang Women’s Foundation of California, Women’s Institute Institute
  • Coalition ng Katarungan ng Kabataan

Dagdagan ang Nalalaman Narito