Ang Pagbabago sa Juvenile Justice Crime Prevention Act

Ano ang patakarang ito?

Binabago ng AB 1007 ang Juvenile Justice Crime Prevention Act (JJCPA) upang matiyak na epektibong namuhunan ng estado ang daan-daang milyon sa pagbibigay ng dolyar sa mga programa na:

 1. Protektahan ang kabataan mula sa pakikipag-ugnay sa sistema ng hustisya ng juvenile sa pamamagitan ng isang pamumuhunan sa pagbuo ng batay sa komunidad,
  pag-iwas, at mga serbisyo ng interbensyon;
 2. Pagbutihin ang pagpaplano at koordinasyon ng mga ahensya na nagsisilbi ng mga kabataan sa pamamagitan ng mga lokal na county, kabilang ang mas malawak na kinatawan ng komunidad at kabataan sa pagpapasya; at
 3. Align sa mga pinakamahusay na kasanayan sa pamamagitan ng pagtaas ng pag-uulat ng county at pangangasiwa ng estado.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Itim, Kayumanggi, at Katutubong kabataan - ang ating kabataan - ang nagdadala ng pinakapinsalang sistemang "hustisya" ng nakakapinsalang kabataan. Ang sistemang ito ay hindi "nasira" - mula sa pagsisimula nito, itinayo ito upang hawakan at gawing kriminalidad ang kabataan ng kulay.

Bilang isang samahang hustisya sa lipunan, sinusuportahan ng yli ang mga patakaran na nagtatanggal at nagpapalitan ng mga sistemang nagpaparusa sa mga system na sumusuporta sa ating kabataan upang umunlad. Ang mga kabataan sa Marin at Fresno ay direktang nagtrabaho sa isyu ng pagpigil sa bata, matagumpay na naitaguyod na ipasa ang mga pangunahing patakaran sa lokal at buong estado upang mabawasan o matanggal ang mga bayarin sa kabataan. Ordinansa sa Social Host ng Marin nagtatag ng isang restorative na proseso ng hustisya para sa kabataan bilang isang kahalili sa pagkakakulong, at Fresno's Boys & Men of Color naglunsad ng isang kampanya upang matiyak na ang SB 190 - isang batas sa California na nag-uulit ng isang pumatay ng mga bayarin tulad ng pagpaparehistro, pagsusuri sa gamot, ligal na representasyon, pabahay, monitor ng bukung-bukong, bukod sa iba pa - ay ipinatupad sa Fresno County.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Nagpirma lang kami ng liham ng pag-endorso, at binibigkas namin ang aming suporta sa social media: Facebook, Instagram at kaba.

Sino ang nag-sponsor ng patakarang ito?

 • ACLU-California
 • Alliance para sa Mga Lalaki at Lalaki ng Kulay (ABMoC)
 • Anti-Recidivism Coalition (ARC)
 • Children's Defense Fund-California (CDF)
 • Center sa Juvenile and Criminal Justice (CJCJ)
 • Kagalang-galang na Reginald Jones-Sawyer, Assembly Committee on Public Safety Chair
 • MILPA Kolektibo
 • W. Haywood Burns Institute
 • Urban Peace Institute
 • Coalition ng Hustisya ng Kabataan - Los Angeles

Mag-click dito upang matuto nang higit pa