Hiling sa Badyet para sa Camp Fresno

Ano ang tungkol sa liham na ito?

Tumatawag kami Ang Komite sa Assembly ng California sa Budget na naaangkop sa $ 5.3 milyon para sa lubhang kailangan ng pagpapabuti sa kapital sa Camp Fresno sa Sierra National Forest.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Ang Camp Fresno ay isang paglalakbay sa bundok malapit sa Shaver Lake, na nasisiyahan ng mga pamilya at mga pangkat ng komunidad sa mga dekada. Kasalukuyan itong sarado dahil sa tumataas na gastos ng mga kinakailangang pag-upgrade ng pasilidad at pag-aalis ng maraming mga puno na naapektuhan sa napakalaking estado sa buong estado na namatay. 

Ang pagdadala ng mga mag-aaral mula sa mga lokal na paaralan, walang kabataan at hindi gaanong representante na kabataan, at iba pang mga marginalized na komunidad sa kampo ay isang pangunahing priyoridad para sa Lungsod ng Fresno.

Naghahain ang yli ng mga kabataan sa buong Fresno County na nagmula sa mga kulang sa pamayanan, marami sa kanila ang kwalipikado para sa libre at binawasan ang mga pagkain sa paaralan na may presyo at na, nang walang mga programa sa pamayanan sa pamamagitan ng Camp Fresno, ay walang mga pang-ekonomiyang paraan upang makinabang mula sa mga pagkakataong tulad nito. Bukod dito, magbibigay ito ng isang pagkakataon para sa mga kabataan na ma-access ang Sierra National Forest, na nakikinabang sa kanilang kalusugan at kalusugan, at, tulad ng ipinapakita ng ebidensya, bumubuo ng katatagan.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

pumirma na si yli ang sulat na ito, at pinapahayag namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram at kaba.