Pagtatanggal ng mga Kagawaran ng CA ng Juvenile Justice

Ano ang tungkol sa liham na ito?

Sa katapusan ng linggo, nalaman namin na binago ni Gobernador Newsom ang kanyang plano para sa realignment ng Dibisyon ng Juvenile Justice (DJJ) sa mga paraan na malalim na mapapabagsak ang aming pananaw sa pagbabago ng sistema ng hustisya sa CA at walang ginawa upang maisulong ang kalusugan at kagalingan ng kabataan ng CA .

Sa una, ang Gobernador ay sumang-ayon sa isang bifurcated na proseso ng badyet na kasama ang isang katamtaman na halaga ng pondo para sa mga county at ilang mga kaagad na kailangan ng mga desisyon ng patakaran sa badyet ng Hunyo, ngunit ipinagpaliban ang karamihan sa mga pagpapasya para sa tag-araw. Plano ng Gobernador ngayon na agad na maglaan ng higit sa $ 200 milyon ng mga hindi pinigilan na pondo para sa mga departamento ng probasyon ng county sa badyet ng Hunyo, habang patuloy na pinopondohan ang DJJ sa taong ito, at ipagpaliban ang pag-unlad ng iba pang mga kinakailangang usapin sa pananalapi at patakaran hanggang sa tag-araw. Mahalaga, ang Gobernador ay handa na tanggalin ang proteksyon ng mga kabataan na kinakaharap ng paglipat, magpatuloy sa realignment nang walang input mula sa maraming mga eksperto at mga stakeholder ng komunidad, at naaangkop sa isang malaking halaga ng pondo ng estado sa mga county at probisyon ng mga departamento para sa pangangalaga ng kabataan.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Ang mga kabataang Itim, Kayumanggi, at Katutubo ay nagdadala ng pinakamahirap na mga desisyon sa sistema ng hustisya ng ating estado. Ang mga hindi pagkakapantay-pantay na mayroon sa sistema ng hustisya ng kabataan ng California ngayon ay resulta ng isang sistemang mula sa simula nito ay naiiba ang pagtrato sa mga kabataan ng kulay.

yli kabataan sa Marin at Fresno ay direktang nagtrabaho sa isyu ng pagpigil sa juvenile, matagumpay na nagtataguyod upang maipasa ang mga pangunahing patakaran sa lokal at statewide upang mabawasan o matanggal ang mga bayad sa juvenile. Ordinansa sa Social Host ng Marin nagtatag ng isang restorative na proseso ng hustisya para sa kabataan bilang isang kahalili sa pagkakakulong, at Fresno's Boys & Men of Color naglunsad ng isang kampanya upang matiyak na ang SB 190 - isang batas sa California na nag-uulit ng isang pumatay ng mga bayarin tulad ng pagpaparehistro, pagsusuri sa gamot, ligal na representasyon, pabahay, monitor ng bukung-bukong, bukod sa iba pa - ay ipinatupad sa Fresno County.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Nag-sign lang kami ng isang sulat ng oposisyon, na nilikha ng:

  • Pacific Juvenile Defender Center
  • Human Karapatan Panoorin
  • National Center for Law ng Kabataan
  • Pondo ng Depensa ng Bata-CA
  • Haywood Burns Institute
  • Commonweal

At, binibigkas namin ang aming pagsalungat sa social media: Facebook, Instagram at kaba.

Sino pa ang tumatagal ng sulat na ito?

  • Alliance para sa Boys & Men of Color

I-download ang Draft Letter Dito