Sukatin ang RR - Pagpapanatili ng Pagpopondo para sa CalTrain

Tungkol saan ang panukalang ito?

Iminungkahi ng Panukalang RR ang isang ikawalong-sentimo buwis sa pagbebenta upang matiyak na ang Caltrain ay patuloy na nagsisilbing gulugod ng aming pampublikong sistema ng transportasyon mula sa San Jose hanggang San Francisco. Ang Caltrain ay walang matatag na mapagkukunan ng pondo at higit sa 70% ng kita nito ay nagmula sa pamasahe. Sa karamihan ng mga tao na nagtatrabaho mula sa bahay sa panahon ng pandemya, ang pagsakay ay bumaba ng halos 95%, na pinipigilan ang pananalapi ni Caltrain.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Ang Pagpasa sa Panukalang RR ay susuportahan ang mahahalagang manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na umaasa sa Caltrain sa panahon ng Covid-19, magpopondo ng walang uliran bago mga patakaran sa equity at pagkakakonekta na naaprubahan kamakailan ng lupon ng Caltrain.

Ang mga patakaran at programa na ito ay magpapabuti sa pagkakaiba-iba ng lahi at kita ng pagsakay sa Caltrain, na may mas abot-kayang pamasahe, pagpapabuti sa mga lokal na koneksyon sa transit, nadagdagan ang serbisyo at pag-access sa mga istasyon na naghahatid ng mga pamayanan na may mababang kita na may kulay, at mga iskedyul na mas mahusay na paglilingkod sa mga taong naglalakbay sa labas ng 9- sa-5 na oras ng pag-commute, tulad ng mga manggagawa sa restawran na huli na aalis at nagtatrabaho sa katapusan ng linggo.

Marami sa kabataan ni yli ay nagmula sa mga komunidad na may mababang kita na may kulay - sila at ang kanilang pamilya ay umaasa sa pampublikong transportasyon upang maisagawa ang pinakapangunahing negosyo sa buhay: pamimili sa grocery, pagpunta sa paaralan, pagtatrabaho sa oras, at pagpapakita para sa mga panayam sa trabaho at mga appointment sa medisina. Ang kabataan ni San Mateo ay nagtatrabaho ng maraming taon sa hustisya sa transportasyon, kasama na ang pakikilahok sa Koalisyon sa Pagkakatulad ng Kilusang Allied ng Transportasyon, na tumulong upang maipasa ang Panukala W sa 2018 upang unahin ang mga pangangailangan ng mga taong umaasa sa pampublikong transportasyon, kabilang ang mga pamilya na may mababang kita, mga taong may kulay, kabataan, nakatatanda, imigrante, mga gumagamit ng transit, mga nagbibisikleta, at mga naglalakad. Ang aming kabataan na Fresno ay nagtrabaho din sa isyung ito sa kanilang Ano ang FAX? Kampanya upang mapabuti ang mga lokal na ruta ng bus.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

In-endorso lang namin ang proposisyong ito, at binibigyan namin ng suporta ang aming suporta sa Facebook, Instagram at Twitter.

Sino pa ang sumusuporta sa panukalang ito?

Kabilang sa mga pangunahing tagasuporta ng:

Mag-click dito para sa buong listahan!

Mag-click dito upang matuto nang higit pa