Buksan ang sulat sa mga mambabatas ng CA upang mamuhunan pagkatapos ng paggaling ng paaralan

Ano ang tungkol sa liham na ito?

Humihiling kami sa mga mambabatas na may madiskarteng mamuhunan ng mas maraming pondo sa mga organisasyong nakabatay sa pamayanan na nagbibigay pagkatapos ng pag-aaral sa paaralan at mga pagkakayaman na pagpapayaman upang suportahan ang kalusugan ng kaisipan ng mga mag-aaral, kagalingang panlipunan-emosyonal, at mapabilis ang pag-aaral sa labas ng mga paaralan.

Partikular na hinihiling namin sa estado na gawin ang mga sumusunod para sa badyet na 2021-22:

  • Magtabi ng hindi bababa sa $ 1.1 bilyon mula sa American Rescue Plan para sa mga nonprofit na community-based na mga samahan (CBO) na nagbibigay pagkatapos ng mga pagkakataon sa pag-aaral sa paaralan.
  • Magbigay ng isang cost-of-living-adjust (COLA) para sa programang After School Education and Safety (ASES) at 21st Century Community Learning Centres (21st CCLC) na nagdaragdag ng pondo ng isang kabuuang $ 194 milyon.
  • Siguraduhin na ang lahat pagkatapos ng mga pondo sa pag-recover sa paaralan ay nakadirekta sa pinaka-kulang sa mag-aaral at ang proseso para sa pagpili ng mga samahan na makatanggap ng pagpopondo ay malinaw at nakikipag-ugnay sa mga magulang at pamilya.
  • Ipasa ang AB 1112 na magpapatatag pagkatapos ng mga programa sa paaralan at tag-init sa pamamagitan ng paglikha ng isang pormula ng pondo na hinihimok ng stakeholder para sa mga programang ito.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Bilang isang organisasyong nakabase sa pamayanan na nagbibigay ng mga programa sa pag-aaral pagkatapos ng paaralan para sa kabataan, narinig ni yli nang direkta mula sa kabataan kung gaano kritikal ang mga programang ito sa kanilang kabutihan, paglaki at pag-access sa oportunidad - lalo na sa mga pamayanan na napalayo, pinagsamantalahan at naibukod sa mga henerasyon .

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Ang tauhan ni yli ay nilagdaan ang kanilang mga pangalan sa liham na ito, at pinapahayag namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram at kaba.

Sino ang gumawa ng liham na ito?

Makabagong Mga Koponan at Kasosyo sa Public School Parent Leader

Mag-click dito upang matuto nang higit pa