Bukas na Sulat sa Lokal na namumuno Re: Coronavirus

Ano ang tungkol sa liham na ito?

Habang kumakalat ang Coronavirus, maraming mga nagtatrabaho ang nasa panganib na mawala ang sahod at maging ang kanilang mga trabaho. Nanawagan ang liham na ito sa mga pinuno ng negosyo at mga opisyal ng publiko na pigilan ang pagkalat ng Coronavirus at protektahan ang mga manggagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng mga proteksyon sa lugar para sa mga manggagawa at miyembro ng komunidad na ang mga buhay at kabuhayan ay maaaring nasa panganib.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Marami sa mga kabataan na lumahok sa aming mga programa ay nagmula sa mga pamilyang may klase na nagtatrabaho at sila mismo ang mga manggagawa. Hindi nila kayang palampasin ang trabaho o mabawasan ang kanilang sahod.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Pumirma na lang kami bukas na sulat na ito drafted ng Pakikipagtulungan para sa Mga Pamilyang Nagtatrabaho nanawagan sa mga pinuno ng negosyo at mga opisyal ng publiko na protektahan ang mga manggagawa at miyembro ng komunidad na ang buhay at kabuhayan ay maaaring peligro. At, ipinapahayag namin ang aming suporta sa social media: Facebook, Instagram at kaba.

Sino pa ang sumusuporta sa panukalang ito?

 • Pakikipagtulungan para sa Mga Pamilyang Nagtatrabaho
 • Aksyon Center sa Lahi at ang Ekonomiya (ACRE)
 • Alameda County Labour Council
 • I-align
 • Network ng Kapaligiran sa Asya Pasipiko
 • CARAS
 • Candi CdeBaca
 • Center para sa Sikat na Demokrasya (CPD)
 • Center sa Patakaran sa Mga Inisyatibo (CPI)
 • Central Coast Alliance United para sa isang Sustainable Economy (CAUSE)
 • Centro Legal de la Raza
 • Talamak na Pamumuno sa Sakit sa Sakit para sa Mga Panahon na Lumilitaw (CILFET)
 • Pagbabago ng Komunidad
 • Day Worker Center ng Mountain View
 • Mga tao
 • East Bay Alliance para sa isang Sustainable Economy (EBASE)
 • Inisyatibo sa Katarungan sa Kalikasan
 • Pantay na Justice Center
 • Mga Karapatang Tagapagtaguyod ng Karapatan
 • Erie County United
 • Ipasa ang Magkasama
 • TUMAYO-UP ang Georgia
 • Mga manggagawa sa Gig na Tumataas
 • Katarungan sa Pandaigdigang Paggawa
 • Pakikipagtulungan ng Grassroots
 • Sa Pampublikong Interes (ITPI)
 • Kalmanovitz Initiative para sa Paggawa at ang Working Poor, Georgetown University
 • Koreatown Immigrant Workers Alliance (KIWA)
 • La ColectiVA
 • Legal Aid sa Trabaho
 • Lugenia Burns Hope Center
 • Mga Mainer para sa Accountable Leadership
 • MAIZ
 • Center ng Mga Karapatan sa Imigrante ng Michigan
 • Ministri ng Muse
 • Pambansang Trabahador ng Pambansang Tahanan
 • Pambansang Batas sa Trabaho ng Batas sa Trabaho
 • Bagong Pangkalahatang Nagtatrabaho
 • North Carolina Justice Center
 • Pagtataas ng Oakland
 • Sakupin ang Bergen County
 • ating pagbuo ng mundo
 • Pagkilos ng Tao
 • Pilipino Association of Workers and Immigrants (PAWIS)
 • Pittsburgh United
 • PolicyLink
 • Mga Kaugnay na Pananaliksik sa Politikal
 • Kapangyarihan
 • Mga Public Advocates
 • Puget Sound Sage
 • Mga Oportunidad sa Restaurant United
 • ROC Ang Bay
 • San Jose Peace and Justice Center
 • Ang koalisyon sa Pagnanakaw sa County ng Santa Clara
 • SOMOS Mayfair
 • Tumayo Nashville (SUN)
 • Stanford Anti-harasment at Suporta ng pulutong
 • Stanford Solidarity Network
 • Proyekto sa Kalusugan ng Antas ng Kalye
 • Magkasama Kami - San José
 • United Para sa Paggalang
 • Paggawa Alliance para sa isang Just Economy
 • Mga nagtatrabaho Partnership USA
 • Pagkapantay sa lugar ng trabaho
 • Workafe
 • Dilaw na Mga Magasin sa Scene

Basahin at Lagdaan ang Liham Dito