SALUNGAT: SB 1262 – Mga Krimen: Pinangangasiwaang Pagpapalaya

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Inaatasan ng SB 1262 ang Board of Parole Hearings na isaalang-alang ang buong kasaysayan ng kriminal ng isang tao kapag gumagawa ng mga desisyon sa parol, at binabawi ang Post-release Community Supervision sa ikatlong paglabag ng isang tao sa mga tuntunin ng pangangasiwa.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Kinakatawan ng panukalang batas na ito ang isang lipas na, at mapagparusang saloobin na umaalis sa kasalukuyang pinakamahuhusay na kagawian sa pagpapalaya ng parol gayundin sa mandato ng Board na karaniwang magbigay ng parol maliban kung ang isa ay kasalukuyan panganib sa kaligtasan ng publiko. Ang kasaysayan ng kriminal ay isang static, hindi nababagong salik mula sa nakaraan ng isang tao; para sa karamihan ng mga taong dumadaan sa proseso ng pagdinig ng parol, ilang dekada na ang lumipas mula noong huli nilang hinatulan. Ang ebidensya sa panganib at recidivism ay malinaw na nagpapakita na ang kasaysayan ng krimen — kumpara sa kamakailan at dinamikong mga salik tulad ng pagpapakita ng rehabilitasyon, mga plano pagkatapos ng pagpapalaya, at pag-uugali sa bilangguan — walang kaugnayan sa kasalukuyang panganib ng isang tao na gumawa ng karahasan.

Ang SB 1262 ay nangangailangan din ng pinakamatinding parusa sa ikatlong paglaya na paglabag, sa kabila ng katotohanan na karamihan sa mga paglabag sa probasyon ay teknikal sa halip na mga bagong kriminal na pagkakasala. Ang mga ganitong uri ng "teknikal na mga paglabag" — para sa mga paglabag na kasing-baba ng kulang ng appointment sa isang opisyal ng pangangasiwa — ay nagkakahalaga ng mahigit isang-kapat ng lahat ng admission sa estado at pederal na mga bilangguan. Ang pagbawi ay halos palaging nagreresulta sa karagdagang pagkakulong, at sa mga taong tumatanggap ng mas mabibigat na sentensiya kaysa sa mga wala sa probasyon o iba pang paraan ng pangangasiwa.

Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga Black na tao ay malamang na mabawi ang kanilang probasyon, at higit sa 4 na beses na mas malamang kaysa sa mga puting tao na matanggap sa bilangguan para sa isang pagbawi ng probasyon. Ang SB 1262 ay hahantong sa hindi katimbang na pag-aresto sa mga taong Itim at Kayumanggi sa ilalim ng pangangasiwa ng komunidad at tumaas na bilang ng mga tao sa bilangguan para sa mga teknikal na paglabag sa mga kondisyon ng pangangasiwa, na binabaligtad ang pinaghirapang pag-unlad sa California tungo sa pagkakatanggal sa katawan at pagkakapantay-pantay ng lahi sa ating sistema ng hustisya.

Nakikipagsosyo ang yli sa libu-libong kabataan sa buong estado, na karamihan sa kanila ay mga kabataang may kulay na mababa ang kita. Nasasaksihan namin mismo ang malupit na epekto ng mapaminsalang sistema ng "hustisya" ng ating estado sa kanilang buhay, at masugid na tagapagtaguyod ng mga hakbang na magbabawas sa kriminalisasyon at pagkakakulong sa ating mga komunidad. Ang patakarang ito ay umaayon sa aming Platform ng Hustisya ng Lahi, na tumutugon sa mga epekto ng carceral system sa mga komunidad ng kulay.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na TUMALAW sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at LinkedIn.

Sino ang tumututol sa panukalang batas na ito?

  • Hindi karaniwang Batas

Mag-click dito upang matuto nang higit pa