OPPOSE SB 1262 – Protektahan ang privacy ng mga dating nakakulong na tao

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Ang SB 1262 (Bradford) ay magpapahintulot sa sinuman sa pangkalahatang publiko na magsagawa ng online na paghahanap ng mga kasong kriminal sa pamamagitan ng pag-filter ng mga resulta batay sa petsa ng kapanganakan o numero ng lisensya sa pagmamaneho ng isang indibidwal, o pareho.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

HINDI YAN!! Ginagawa ng panukalang batas ang kasaysayan ng kriminal ng isang tao na permanenteng magagamit sa lahat online nang walang pagsasaalang-alang sa mga interes ng dating nakakulong o nahatulang mga tao. Aalisin ng SB 1262 ang desisyon noong nakaraang taon Lahat Natin O Wala–Riverside Chapter vs Hamrick, na nagpoprotekta sa privacy ng mga taong may mga kriminal na rekord sa pamamagitan ng pagpapahirap at mas magastos para sa mga hindi awtorisadong indibidwal na ma-access at maling gamitin ang mga talaan na iyon.

Itim, Kayumanggi, at Katutubong mga kabataan – ang ating mga kabataan – ang nagdadala ng bigat ng mapaminsalang sistema ng “hustisya” ng ating estado. Ang sistemang ito ay hindi "nasira" - mula sa simula nito, ito ay itinayo upang kulungan at gawing kriminal ang kabataang may kulay. Sa panahong ito ng malawakang pagkakakulong at collateral na mga kahihinatnan, ang Hamrick Tamang itinatanong sa atin ng desisyon ng korte kung magkano ang handa nating bayaran para sa ating mga bias laban sa mga dating nakakulong o nahatulang mga tao. Kapag ang isang komersyal na pagsusuri sa background ay nagkakahalaga ng mas mataas at mas matagal, talagang kailangan nating maniwala sa gamit nito upang mabili at magamit ito.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na humihimok kay Gobernador Newsom na i-veto ang panukalang batas na ito, at ipinapahayag namin ang aming mga alalahanin Facebook, Instagram, at kaba.

Sino pa ang tumatanggi sa panukalang batas na ito?

 • Mga Serbisyong Legal para sa mga Bilanggong may mga Bata
 • Lahat tayo o Wala
 • Root at Rebound
 • Ang Los Angeles Regional Reentry Partnership
 • National Association of Social Workers
 • Pasimulan ang Katarungan
 • Legal Aid sa Trabaho
 • Pambansang Batas sa Trabaho ng Batas sa Trabaho
 • Western Center sa Batas at Kahirapan
 • Isang Bagong Paraan ng Buhay
 • Mga Serbisyo sa Legal na Komunidad sa East Palo Alto
 • CURB
 • Mga Taga-California para sa Kaligtasan at Katarungan
 • Privacy ng Oakland
 • Homies Unidos
 • Mga Tagapagtanggol ng Imigrante
 • Mga Programa ng Rubicon
 • Center for Employment Opportunities
 • Privacy Rights Clearinghouse
 • Mga Serbisyo sa Pagtataguyod sa Kalusugan ng Pag-iisip
 • Center ng Batas sa Komunidad ng East Bay
 • Mga Komunidad na Nagkakaisa para sa Restorative Youth Justice

Mag-click dito upang matuto nang higit pa