Prop 15 - Mga Paaralan at Komunidad Una

Tungkol saan ang proposisyong ito?

Sa ngayon, ang mga may-ari ay nagbabayad ng mga buwis sa pag-aari batay sa presyo na orihinal na binayaran nila para sa real estate na iyon - karaniwang mas mababa kaysa sa halaga ngayon. Kung pumasa ang panukalang ito, ang mga buwis sa pag-aari para sa maraming malalaking negosyo ay maiangat sa kasalukuyang pag-aari, malamang na mas mataas, ang halaga sa merkado. Magkakaroon iyon ng $ 6.5 hanggang $ 11.5 bilyon - 60% para sa mga lungsod, lalawigan at espesyal na distrito, at 40% para sa mga paaralan at kolehiyo sa pamayanan.

Ang Prop 15 ay isang patas at balanseng reporma na:

  1. Isinasara ang mga butas sa buwis sa pag-aari na nakikinabang sa mga mayayamang korporasyon.
  2. Nag-cut ng maliit na buwis sa negosyo.
  3. Nagre-reclaim ng bilyun-bilyon bawat taon upang mamuhunan sa aming mga paaralan at mga lokal na komunidad.
  4. Ibinubukod ang mga may-ari ng bahay, nangungupahan, maliit na negosyo at lupang agrikultura kaya't patuloy silang protektado ng Prop 13.
  5. Unahin ang transparency at accountability sa pamamagitan ng paghingi ng publikong pagbubunyag ng lahat ng mga bagong kita at kung paano sila ginugol.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Habang ang mga mayayaman na korporasyon ay iniiwasan ang pagbabayad ng kanilang patas na bahagi, ang aming mga paaralan ay may pinakamaraming silid-aralan sa bansa at ang ating mga lokal na pamayanan ay nagpupumilit na tumugon sa epekto ng COVID.

Babawiin ng Prop 15 ang bilyun-bilyong bawat taon para sa aming mga paaralan, kolehiyo sa pamayanan, at mahahalagang lokal na serbisyo sa LAHAT ng lalawigan upang mamuhunan sa mas maliit na laki ng klase, pangangalaga sa kalusugan, at maraming iba pang mga serbisyo na makikinabang sa ating kabataan at kanilang pamilya.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

In-endorso lang namin ang proposisyong ito, at binibigyan namin ng suporta ang aming suporta Facebook, Instagram at kaba.

Sino pa ang sumusuporta sa proposisyong ito?

Ang Prop 15 ay inilagay sa balota ng isang nakabasag na rekord na 1.7 milyong katao na naniniwala na ang mga mayayaman na korporasyon ay kailangang magbayad ng kanilang patas na bahagi, kabilang ang:

  • Ang mga nars at doktor sa frontline na nagpoprotekta sa aming kalusugan sa publiko.
  • Ang mga guro at magulang na alam ang aming mga anak ay nangangailangan ng mas maliit na laki ng klase.
  • Mga maliliit na may-ari ng negosyo na nangangailangan ng kaluwagan sa buwis.
  • Ang mga may-ari ng bahay at nangungupahan ay pagod na sa pagbabayad ng higit pa habang ang mga korporasyon ay nagbabayad ng mas kaunti.
  • Ang mga alkalde at superbisor ng lalawigan ay namamahala ng mga badyet na sinalanta ng COVID.

Para sa isang buong listahan, bisitahin ang Paunang website ng Mga Paaralan at Komunidad.

Mag-click dito upang matuto nang higit pa