Prop 16 - Pagtatapos sa Bawal sa Kumpirmadong Pagkilos

Tungkol saan ang proposisyong ito?

Habang naniniwala kaming lahat ay dapat magkaroon ng pantay na pagkakataon upang magtagumpay, ang totoo ang mga kababaihan sa California ay binabayaran ng mas mababa sa 80 cents para sa bawat dolyar na ginagawa ng isang puting lalaki - at ang mga babaeng may kulay kahit mas kaunti. Sa mga taong Itim, Latino, at Katutubong Amerikano na namamatay nang walang katiyakan mula sa COVID-19, nakikita natin ang mga mapaminsalang bunga ng dekada ng diskriminasyon sa edukasyon, pabahay, trabaho, pangangalaga ng kalusugan, at marami pa.

Sa pamamagitan ng pagpasa sa Proposisyon 16, makakagawa tayo ng isang hakbang patungo sa pagtatanggal ng istrukturang rasismo at kasarian.

Sa mga estado na pinapayagan ang pagkumpirma ng pagkilos, ang mga kababaihan at taong may kulay ay nakikipagkumpitensya sa pantay na paninindigan para sa mga kontrata ng estado. Ngunit sa ngayon, ang California ay isa sa siyam na estado na nagbabawal sa pagkumpirma ng pagkumpirma. Ang Panukala 16 ay ating pagkakataong baguhin iyon. Nagbibigay ito sa amin ng mga tool upang labanan ang diskriminasyon, nang walang mga quota, upang makagawa kami ng isang hakbang patungo sa pantay na pagkakataon para sa lahat ng mga pamilya sa California.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Sa ngayon, ang ating kabataan ay nangangarap araw-araw ng isang mas mahusay, mas buhay na buhay at kasama na mundo, kung saan ang Black, Lumad at iba pang mga taong may kulay, kasama ang mga tao ng lahat ng kasarian, ay maaaring umunlad. Naglalaban sila araw-araw upang mailapit kami sa realidad na iyon, at makatuwiran ang pagsuporta sa mga patakaran na makakatulong upang matugunan ang mga siglo ng pagbubukod at pinsala.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

na-endorso lang ni yli ang Prop 16, at binibigyan namin ng suporta ang aming suporta Facebook, Instagram at kaba.

Sino pa ang sumusuporta sa proposisyong ito?

Ang panukalang batas na ito ay suportado ng daan-daang mga organisasyon, koalisyon, lungsod, at mga nahalal na opisyal sa buong estado. Tingnan ang buong listahan dito.

Mag-click dito upang matuto nang higit pa