Prop 17 - Pagpapanumbalik ng Mga Karapatan sa Pagboto

Tungkol saan ang proposisyong ito?

Habang ang rate ng mass incarceration sa US ay sumabog nitong nagdaang mga dekada, ang pagbabawal sa pagboto para sa mga taong may dating paniniwala ay pinalakas lamang ang pagpigil ng botante. Kasalukuyang ipinagbabawal ng Konstitusyon ng California ang mga taong may mga felony conviction na bumoto habang sila ay nasa bilangguan o nasa parol. Bilang isang resulta, halos 50,000 mga taga-California na naninirahan at nag-aambag sa kanilang mga pamayanan na nakumpleto ang kanilang sentensya sa bilangguan ay tinanggihan ng pagkakataong makatulong na pumili ng mga kinatawan at hubugin ang mga patakaran na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Itim, Lumad at iba pang taong may kulay - kasama na ang ating kabataan - ay nagdadala ng mapanganib na mapanganib na sistemang "hustisya" ng ating estado. Ang sistemang ito ay hindi "nasira" - mula sa simula nito, itinayo ito upang hawakan at mabiktimahin ang mga taong may kulay.

Bilang isang samahang hustisya sa lipunan, sinusuportahan ng yli ang mga patakaran na nagtatanggal ng mga sistemang maparusahan at ibalik ang mga karapatan, serbisyo at suporta sa mga dating nakakulong na tao. Ang mga kabataan sa Marin at Fresno ay direktang nagtrabaho sa isyu ng pagpigil sa bata, matagumpay na naitaguyod na ipasa ang mga pangunahing patakaran sa lokal at buong estado na bawasan o matanggal ang mga bayarin sa kabataan. Ordinansa sa Social Host ng Marin nagtatag ng isang restorative na proseso ng hustisya para sa kabataan bilang isang kahalili sa pagkakakulong, at Fresno's Boys & Men of Color naglunsad ng isang kampanya upang matiyak na ang SB 190 - isang batas sa California na nag-uulit ng isang pumatay ng mga bayarin tulad ng pagpaparehistro, pagsusuri sa gamot, ligal na representasyon, pabahay, monitor ng bukung-bukong, bukod sa iba pa - ay ipinatupad sa Fresno County.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

na-endorso lang ni yli ang panukalang ito, at binibigyan namin ng suporta ang aming suporta Facebook, Instagram at kaba.

Sino pa ang sumusuporta sa proposisyong ito?

Ang panukalang batas na ito ay suportado ng daan-daang mga organisasyon, koalisyon, lungsod, at mga nahalal na opisyal sa buong estado. Tingnan ang buong listahan dito.

Mag-click dito upang matuto nang higit pa