Prop 18 - Mga Karapatan sa Pagboto para sa Mga Taong 17 Taon

Tungkol saan ang proposisyong ito?

Bibigyan ng Prop 18 ang mga 17 taong gulang na magiging 18 sa susunod na halalan sa pangkalahatang halalan na bumoto sa pangunahin at espesyal na halalan.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Ang mga kabataan ay hindi gaanong kinatawan ng mga botante ng California. Sa loob ng halos 30 taon, nagtrabaho si yli kasama ang mga kabataan upang maiangat ang kanilang mga karanasan at pananaw, at pahigpitin ang kanilang mga kasanayan sa pamumuno at adbokasiya. Ang pagtataguyod ng Mga Komite sa Payo ng Mag-aaral at Komisyon ng Kabataan sa lokal na antas ay naging pangunahing diskarte para sa pagsasama ng kabataan sa mga talahanayan sa paggawa ng desisyon. Ang kabataan na ito ang nangunguna sa mga paggalaw upang mapagbuti ang mga pamayanan kung saan tayo nakatira, at lahat tayo ay makikinabang sa kanilang tinig sa ballot box.

Naniniwala rin kami na ang pagpapahintulot sa mga 17-taong-gulang na bumoto sa pangunahin at espesyal na halalan ay isa pang diskarte upang hikayatin ang mga kabataan na naalis na makisali. Kapag nagsimula na ang pagboto ay naging isang ugali sa habang buhay. Sa wakas, ang pagkamakatarungan ay nagdidikta na ang mga taong magiging karapat-dapat bumoto sa isang pangkalahatang halalan ay dapat na makatulong na pumili ng mga kandidato na magiging sa balota na iyon.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

In-endorso lang namin ang proposisyong ito, at binibigyan namin ng suporta ang aming suporta Facebook, Instagram at kaba.

Sino pa ang sumusuporta sa proposisyong ito?

Nahalal na opisyal
Mga Organisasyon
 • TAO NG AFSCME
 • Bakersfield Californiaian
 • Bay Area Reporter
 • CA / HI State Conference ng NAACP
 • EPEKTO ng Simbahan ng California
 • Mga Demokratiko sa California College
 • Karaniwang Sanhi ng California
 • Partido Demokratiko ng California
 • California Federation of Teacher
 • Mga Demokratiko ng High School ng California
 • California Labor Federation
 • Mga Botante ng Liga ng Conservation ng California
 • Mga Propesyonal na Bumbero ng California
 • Mga Batang Demokratiko ng California
 • Kampanya ng Katapangan
 • Demokratikong Partido ng County ng San Diego
 • Pagkakapantay-pantay ng California
 • Mga Komite ng Kaibigan tungkol sa Batas ng California
 • Puso ng LA Democratic Club
 • League of Womens Voters ng California
 • Los Angeles Times
 • Hindi maibabahagi ang OC 48
 • PICO California
 • Kapayapaan at Freedom Party
 • Power California
 • San Diego Union-Tribune
 • San Francisco salaysay
 • Service Employees International Union

Mag-click dito upang matuto nang higit pa