Mga rekomendasyon sa Pagpapalawak ng Pamantayang nakabase sa Komunidad sa Fresno

Ano ang tungkol sa kampanya na ito?

Sa huling ilang buwan, ang Lungsod ng Fresno ay nakikipag-ugnayan sa pamayanan sa isang tinaguriang "bukas" na proseso para sa paghirang ng isang bagong Punong Pulisya matapos na bumaba si Jerry Dyer - ang malubhang problemadong kasalukuyang Hepe. Ang bagong Punong Pulisya, si Andy Hall, ay magsisilbing Acting Chief hanggang sa opisyal na magretiro si Dyer, at opisyal na maging Punong Pulisya sa Oktubre 16.

Ang mga miyembro ng komunidad at kabataan ay malakas at malinaw sa pagtawag para sa isang transparent at inclusive na proseso upang mapili ang aming susunod na pinuno ng pulisya at nanawagan para sa isang pinuno ng pulisya na magpapangako sa pagpapatupad ng isang pilosopiya ng pamilyang pilosopiya ng pamayanan, igalang ang mga residente sa bawat kapitbahayan at ibalik ang integridad ng departamento. Noong Biyernes, Agosto 23, pinili ni Mayor Brand at ng kanyang panloob na bilog ang pinuno na nais nila.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Ang kabataan ng kulay ay pinaka-naapektuhan ng parehong krimen at kriminalidad sa Lungsod ng Fresno. Ang mga kasalukuyang patakaran at kasanayan ng departamento ng pulisya ay hindi lamang mabibigo na maihatid ang kaligtasan sa aming mga komunidad, pinanghihina nila ang tiwala sa publiko sa pamamagitan ng kanilang paggamot sa aming mga residente, lalo na ang aming kabataan.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Bilang tugon sa kakatwang kakulangan ng transparency, nilagdaan ni yli ang isang liham, na na-draft ng Fresno Building Healthy Communities, na nanawagan ng isang pangako na ipatupad ang isang pilosopiya ng policing ng komunidad na may tunay na pakikipag-ugnayan sa pamayanan.

Sino pa ang sumusuporta sa kampanyang ito?

Fresno Building Healthy Communities

Matuto Nang Higit Pa tungkol sa kampanyang ito