Mga rekomendasyon upang matiyak ang katatagan ng Pabahay sa Central Valley

Ano ang mga rekomendasyong ito?

Habang ang mga kaso ng COVID-19 ay kumalat sa buong Estados Unidos at sa buong mundo, at bilang mga pamahalaan sa lahat ng antas ay isaalang-alang ang mga panukalang proteksyon para sa kanilang mga residente, katatagan ng pabahay - lalo na para sa pinaka-mahina laban sa atin - dapat na ranggo bilang isang kritikal na priyoridad sa ating mga aksyon. Ang mga organisasyong nakabase sa pamayanan sa buong Central Valley ng California, ay nananawagan para sa matapang, mapagpasyahan at mabilis na pagkilos sa bahagi ng aming mga pampublikong opisyal upang matiyak na ang mga residente ay maaaring manatili sa kanilang mga tahanan upang mabawasan ang pagkalat ng virus, maprotektahan ang kalusugan ng publiko, at iwasan ang potensyal na pangmatagalan at mapanirang mga bunga ng pandemya.

Paano sila nakahanay sa mga halaga ni yli?

Ang mga residente sa buong Central Valley - kasama na ang marami sa ating kabataan at kanilang pamilya - ay nagpumilit na bayaran ang kanilang renta o kanilang pautang na pera at manatili sa kanilang mga bahay bago pa ang kasalukuyang krisis, na may hanggang 50% ng lahat ng mga residente sa marami sa ating mga lalawigan na nagbabayad na hindi kayang bayaran mga renta at singil sa mortgage. Ang mga residente at nangungupahan na may mababang kita ay ang pinaka-mabibigat, na may kalakhan ng mga kabahayan na may mababang kita na nagbabayad ng higit sa kalahati ng kanilang kita sa pabahay bawat buwan. Para sa mga residente na nagpupumilit na matugunan ang kanilang mga gastos sa pabahay sa isang normal na buwan, ang napakaraming mga epekto sa pananalapi ng coronavirus pandemya ay magiging imposible para sa marami sa mga indibidwal at pamilyang ito na manatili sa kanilang mga bahay nang walang matatag na mga hakbang sa proteksiyon.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Pumirma na lang kami ang sulat na ito, na-draft ng Pananampalataya sa Lambak, na nagbibigay ng mga opisyal ng publiko sa Central Valley ng isang serye ng mga pangunahing rekomendasyon upang mapanatili ang mga pamilya sa kanilang mga tahanan. At, ipinapahayag namin ang aming suporta sa social media: Facebook, Instagram at kaba.

Sino pa ang sumusuporta sa mga rekomendasyong ito?

Basahin ang Mga Rekomendasyon Dito