Nangangailangan ng Pag-aaral sa Etnik sa Mga Pamantasan ng Estado ng California (AB 1460)

Ano ang patakarang ito?

Ang AB 1460 ay nangangailangan ng mga undergraduate ng Mga Pamantasan ng Estado ng California (CSU) upang makumpleto ang isang minimum ng isang tatlong-yunit na kurso sa Pag-aaral ng Etnik upang makapagtapos, epektibo simula sa mga mag-aaral na nagtapos sa 2024-25 taong pang-akademiko.

Ang isang modernong taong edukado sa kolehiyo ay hindi na maaaring makapagtapos ng K-12 at kolehiyo sa CA nang walang kahit kaunting kaunting pagkakalantad sa mga tradisyon na intelektwal at mga nagawa ng mga taong may kulay, kung sila ay maituturing na mga propesyonal na karampatang nasa isang multiethnic at intersectional na lipunan. Ito ay nakaraang oras upang dalhin ang aming mga CSUs - ang pinakamalaking at kabilang sa mga pinaka magkakaibang mga sistema ng postecondary ng apat na taong taon sa Estados Unidos - napapanahon upang magbigay ng kasangkapan sa mga mag-aaral na may kritikal na pag-iisip at hanay ng kasanayan sa lipunan na maglingkod sa California at sa bansa nang malaki .

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Si yli ay nagtrabaho ng halos 30 taon kasabay ng kulay ng kabataan ng California. Ang ating mundo na alam natin na wala lamang sa labas ng mga kasaysayan at kontribusyon ng kanilang mga pamayanan - at ang kinakailangang lahat ng mag-aaral ng CSU ay mayroong kaunting pag-unawa sa mga kasaysayan at kontribusyon na ito ay matagal nang dapat bayaran.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Nagpirma lang kami ng liham ng pag-endorso, at binibigkas namin ang aming suporta sa social media: Facebook, Instagram at kaba.

Sino pa ang sumusuporta sa patakarang ito?

  • Shirley Weber (May-akda) ng Assemblymember Dr.
  • Asosasyon ng Faculty ng California (Sponsor)
  • Ang CSU-wide Council on Ethnic Studies
  • Black Lives Matter
  • Pagsusulong ng Hustisya sa Asya
  • California League ng Latin American Citizens
  • Partido Demokratiko ng Los Angeles
  • Little Rising ng Maynila
  • Mga Scholars ng Rebolusyonaryo
  • SEIU (CA)

Basahin ang Buong Rekomendasyon Narito