Sb 130

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Lilikha ang SB 130 ng isang Mas Mataas na Edukasyon sa Pagganap, Pananagutan, at Komisyon ng Koordinasyon - isang buong estado sa buong estado ng koordinasyon ng edukasyon upang magbigay ng pangangasiwa, pananagutan, at mga mapagkukunan upang suportahan ang mga mag-aaral sa buong California. Papayuhan ng koordinasyong katawan na ito ang Gobernador, Lehislatura, at iba pang mga institusyon ng mas mataas na edukasyon at gagawa ng mga rekomendasyon na kasama, ngunit hindi limitado sa mga programa hinggil sa tulong pinansyal, mga landas sa paglipat, pagkumpleto ng degree at sertipikasyon, at koordinasyon ng mga trabahador.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Marami sa mga kabataan na lumahok sa aming mga programa o kung sino ang mga mag-aaral ay nagtapos sa mas mataas na edukasyon nang sabay-sabay o plano na matapos ang kanilang high school. Sinusuportahan namin ang mga patakaran na tinitiyak na ang kabataan - lalo na ang mga kabataan na may kulay - ay may access sa mga mapagkukunang may kalidad.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Nakapirma lang kami ng isang sulat ng suporta at binibigkas ang aming mga post sa social media Facebook, Instagram at kaba.

Sino pa ang sumusuporta sa panukalang ito?

  • George Boggs, Pangulo at CEO Emeritus ng American Association of Community Colleges
  • Estela Bensimon, Propesor ni Dean sa Equity ng Edukasyon at Direktor, Center For Urban Education sa University of Southern California
  • Drew Furedi, Executive Director ng Para los Niños
  • Yvonne Gonzalez-Duncan, Direktor ng Estado ng California LULAC
  • Si Carl Guardino, Pangulo at CEO ng Silicon Valley Leadership Group
  • Felix W. Ortiz, CEO ng Viridis Learning
  • Helen Iris Torres, Executive Director at CEO ng Hispañas Inayos para sa Pagkakapantay-pantay sa Politika

Dagdagan ang nalalaman tungkol sa SB 130