SB 1319 – Nadagdagang Access sa Paggamot sa Kalusugan ng Pag-uugali

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

I-streamline ng SB 1319 ang proseso para sa pag-convert ng hindi nagamit na mga pasilidad ng skilled nursing sa mga pasilidad ng kalusugan ng pag-uugali upang matiyak na maaari silang gumana sa isang napapanahong paraan, bilang tugon sa tumaas na pangangailangan para sa mga pasilidad ng kalusugan ng pag-uugali sa estado.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Nakikipagsosyo ang yli sa libu-libong kabataan sa buong estado, na karamihan sa kanila ay mga kabataang may kulay na mababa ang kita. Sa mga nakalipas na taon, ang kalusugan ng isip at paggamit ng substance ay naging mga pangunahing isyu kung saan nakatuon ang karamihan sa aming programming. Ang ating mga kabataan ay umaasa sa atin upang maipasa ang mga patakarang epektibong gumagana upang matugunan ang mga krisis sa kalusugan na ito.

Ang kasalukuyang batas ay nangangailangan ng mga skilled nursing facility na gustong magbigay ng mga serbisyong pangkalusugan sa pag-uugali upang humingi ng mga pag-apruba mula sa maraming departamento ng estado - makabuluhang naantala ang proseso para sa mga kritikal na pasilidad sa kalusugan ng pag-uugali upang magbukas at maging operational. 

Sa pagsisikap na matugunan ang krisis sa fentanyl, ang SB 1319 ay nag-aambag sa pamamaraang batay sa ebidensya ng Senado upang madagdagan ang access sa mga pasilidad ng paggamot sa pamamagitan ng paglikha ng isang streamlined na proseso upang magsumite ng mga aplikasyon para sa mga pasilidad na ito.

Ang patakarang ito ay umaayon sa aming Platform ng Hustisya sa Kalusugan, na nagtataguyod para sa komprehensibo at holistic na pangangalagang pangkalusugan para sa lahat ng tao.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na nag-eendorso sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at LinkedIn.

[kahon]

Sino ang sumusuporta sa panukalang batas na ito?

  • California Association of Health Facilities (Sponsor)

Mag-click dito upang matuto nang higit pa