SB 1320 – Pinagsamang Saklaw sa Kalusugan ng Pag-uugali

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Gumagana ang SB 1320 upang pagsamahin ang pangunahing pangangalaga at mga serbisyo sa kalusugan ng pag-uugali, na tinitiyak ang komprehensibo at holistic na pangangalaga para sa mga pasyente, sa pamamagitan ng pag-aatas sa mga planong pangkalusugan at mga insurer na bayaran ang mga provider para sa kalusugan ng isip at mga serbisyo sa paggamot sa sakit sa paggamit ng sangkap.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Nakikipagsosyo ang yli sa libu-libong kabataan sa buong estado, na karamihan sa kanila ay mga kabataang may kulay na mababa ang kita. Sa mga nakalipas na taon, ang kalusugan ng isip at paggamit ng substance ay naging mga pangunahing isyu kung saan nakatuon ang karamihan sa aming programming. Ang ating mga kabataan ay umaasa sa atin upang maipasa ang mga patakarang epektibong gumagana upang matugunan ang mga krisis sa kalusugan na ito.

Ang mga pinagsama-samang modelo para sa Kalusugan ng Pag-uugali at Pangunahing Pangangalaga ay mahalaga para sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga indibidwal na may mga kondisyon sa kalusugan ng isip at paggamit ng sangkap. Kung ang mga indibidwal ay humingi ng tulong mula sa mga espesyalidad na tagapagbigay ng kalusugan sa pag-uugali o mga setting ng pangunahing pangangalaga, ang mga pinagsamang modelo ay nagtataguyod ng pakikipagtulungan at nagpapahusay sa pangkalahatang mga resulta sa kalusugan. Sa kabutihang palad, ang kalusugan ng pag-uugali ay nagsisimula nang maging bahagi ng sistema ng pangangalaga sa kalusugan ng California, ngunit hindi pa ito kinakailangan ng batas. Sinusuportahan ng yli ang mga patakarang nagpapasulong sa mahalagang kilusang ito tungo sa holistic na pangangalaga para sa ating mga komunidad.

Ang patakarang ito ay umaayon sa aming Platform ng Hustisya sa Kalusugan, na nagtataguyod para sa komprehensibo at holistic na pangangalagang pangkalusugan para sa lahat ng tao.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na nag-eendorso sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at LinkedIn.

Mag-click dito upang matuto nang higit pa