SB 307 – Pagpapalawak ng tulong pinansyal para sa foster youth

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Ang pagiging affordability sa kolehiyo ay binanggit bilang numero unong hadlang sa pagkumpleto ng kolehiyo sa mga foster youth, na may 10% lamang na nakakakuha ng degree sa kolehiyo sa edad na 23. Ang Senate Bill 307, na inakda nina Senators Mike McGuire at Angelique Ashby, ay magbabago sa kinalabasan na ito sa pamamagitan ng pagtatatag ng Ang programang Fostering Futures sa loob ng kasalukuyang Middle Class Scholarship para gawing realidad ang kolehiyong walang utang para sa foster youth. Saklaw ng programang ito ang 100% ng natitirang hindi natutugunan na pangangailangan pagkatapos ng iba pang tulong na pederal, estado at institusyonal para sa mga foster na mag-aaral na naghahabol ng associate degree, transfer pathway o sertipiko sa isang community college, o bachelor's degree sa isang CSU o UC.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Nakikipagsosyo ang yli sa libu-libong kabataan sa buong estado, ang karamihan sa kanila ay mga kabataang may kulay na mababa ang kita at alam namin na ang pag-access sa isang de-kalidad na edukasyon ay kritikal sa panghabambuhay na tagumpay. Ang patakarang ito ay umaayon sa aming Platform ng Hustisya sa Edukasyon, na nananawagan para sa libreng kalidad ng edukasyon para sa lahat.

Ang mga bata at kabataan ay pumapasok sa foster care dahil sa malubhang pang-aabuso at pagpapabaya. Ang trauma na ito ay kadalasang dinadagdagan ng kawalang-tatag na kanilang nararanasan habang nasa foster care, sa pamamagitan ng pagkakalagay at mga pagbabago sa paaralan. Magkasama, ang mga ito ay humahantong sa hindi magandang resulta ng edukasyon, lalo na ang mababang antas ng pagkumpleto ng kolehiyo.

Ang SB 307 ay naglalayong punan ang mga kakulangan sa pamamagitan ng pagtatatag ng programang Fostering Futures sa pamamagitan ng paggawa ng sumusunod:

  • Palawakin ang pagiging karapat-dapat para sa Middle Class Scholarship (MCS) na programa para itaguyod ang mga kabataang naka-enroll sa isang associate's degree, transfer pathway, o career technical education certificate program sa isang community college – ang kasalukuyang MCS program ay nalalapat lamang sa UC's at CSU's, o isang bachelor's degree program sa ilang mga kolehiyo sa komunidad;
  • Alisin ang kinakailangan sa kontribusyon ng mag-aaral tungo sa halaga ng pagdalo para sa mga degree, paglipat, o sertipiko ng mga programa ng UC, CSU, at community college associate; at
  • Sakupin ang 100% ng natitirang hindi natutugunan na pangangailangan pagkatapos mailapat ang iba pang tulong na pederal, estado, at institusyonal para sa mga degree o programa ng sertipiko ng kasosyo sa kolehiyo ng UC, CSU, at community college.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na nag-eendorso sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at Twitter.

Sino pa ang sumusuporta sa panukalang ito?

  • John Burton Advocates for Youth (Sponsor)
  • Riverside City College

Mag-click dito upang matuto nang higit pa