Sb 419

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Mayroong mga seryosong pagkakaiba-iba sa lahi sa paaralan pagdating sa kung sino ang nasuspinde para sa paglaban. Ang mga kabataang nakakaranas ng kawalan ng tirahan, itim na kabataan, Latino na lalaki at kalalakihan, at mga mag-aaral na may kapansanan ay nasuspinde sa mas mataas na rate para sa pagsuway - madalas para sa mga menor de edad na maling pag-uugali, tulad ng paglabag sa dress code, "pakikipag-usap muli," o pagtulog sa klase. Ang alinman sa "pagkagambala" o "pagsuway" ay hindi tinukoy saanman sa Kodigo sa Edukasyon; tulad ng naturang, ang paggawa ng desisyon sa paligid ng mga suspensyon ay higit na naiwan sa mapag-asignatura ng mga tauhan ng paaralan. Nag-iiwan ito ng sapat na silid para sa sinasadya o hindi sinasadya na diskriminasyon sa ating marginalized kabataan.

Protektahan ng SB 419 ang mga mag-aaral sa California mula sa diskriminaryo at nakakapinsalang mga klima sa paaralan. Ang mga alternatibo sa mga suspensyon ay magpapanatili ng mga mag-aaral sa paaralan at madaragdagan ang mga rate ng pagtatapos ng high school.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Sinusuportahan ng yli ang mga pagsisikap na naglalayong lumikha ng mga pamayanan na mamuhunan sa kabataan. Ang mga hakbang na Punitive tulad ng pagsuspinde na hindi nakakaapekto sa marginalized na mga mag-aaral ay bahagi ng isang sistema ng rasismo ng istruktura na kumukuha ng mga kabataan ng kanilang edukasyon, at isang pangunahing link sa pipeline ng school-to-prison.

Mga kahalili sa mga suspensyon - tulad ng Restorative Practices, tiered interbensyon sa pamamagitan ng Positibong Pag-uugali na Mga Pamamagitan at Suporta, at pag-aaral ng emosyonal na panlipunan - kumakatawan sa isang kritikal pamumuhunan sa kabataan sa pamamagitan ng pagpapabuti ng pag-uugali, pangkalahatang klima ng paaralan, at mga resulta ng akademiko.

Ano ang ginawa ni yli tungkol dito?

Nagpadala kami ng isang opisyal na liham ng suporta sa Assembly Member Patrick O'Donnell na nagsasabi ng aming suporta. Ang mga kabataan sa aming tanggapan ng Long Beach ay nagsasagawa ng pananaliksik sa mga alternatibo sa pagkakapriso pati na rin ang katayuan ng mga serbisyo sa kalusugang pangkaisipan para sa mga mag-aaral / kabataan na mayroon o naging kasangkot sa hustisya. Marami ang nagbigay ng patotoo sa publiko sa panukalang batas.

Ang mga kabataan sa aming mga rehiyon ng 7 ay nangunguna sa mga pagsisikap na gawing ligtas at masuportahan ang paaralan para sa lahat ng kabataan. Kasama dito ang pagpapabuti ng mga mapagkukunang pangkalusugan ng kaisipan, paglikha ng mga ligtas na puwang para sa mga marginalized na kabataan, paggawa ng mga programang hustisya sa pagbabagong-anyo, at pagbuo ng mga kasanayan sa pamumuno ng kabataan.

Sino pa ang sumuporta sa panukalang ito?

 • ACLU ng California
 • Association ng California School
 • Administrator
 • Amerikano Academy of Pediatrics
 • California
 • Tulong sa Bay Area Legal
 • Board ng Black Parallel School
 • California Public Defenders Association
 • California Rural Legal Assistance Inc.
 • Alliance sa Kalusugan na Batay sa Kalusugan ng California
 • PTA ng Estado ng California
 • Pondo ng Depensa ng Mga Bata - California
 • Edukasyon sa Pagpapakatao ng Pag-unlad ng Community Asset (CADRE)
 • Compton Unified School District
 • Ang mga Kongregasyong Inayos para sa Propetikong Propeta
 • Pakikipag-ugnayan (COPE)
 • Dolores Huerta Foundation
 • Center ng Batas sa Komunidad ng East Bay
 • Pagpapalakas ng Komunidad sa Pasipiko ng Pasipiko
 • Katumbas na Katarungang Katarungan
 • Mga Ama at Pamilya ng San Joaquin
 • Fight Crime: Mamuhunan sa Mga Bata
 • Inner City Struggle
 • Distrito ng Pinag-isang Distrito ng Los Angeles
 • National Center for Law ng Kabataan
 • Pagpapabago ng Orange County
 • Ang proyektong paningin ng mga restorative na Paaralan
 • Shani Buggs (bilang isang indibidwal)
 • Sentro ng Aksyon sa Timog Silangang Asya
 • Ang Tiwala sa Edukasyon - Kanluran
 • Ang Center ng Mentoring
 • Advides ng Tides
 • Mabuhay ang Kabataan!
 • Kabataan Ipasa
 • Center ng Batas ng Kabataan

Dagdagan ang nalalaman tungkol sa SB 419