SB 682 - Bawasan ng kalahating pagkakaiba-iba ng lahi sa mga malalang sakit sa pagkabata

Tungkol saan ang kahilingang ito?

Nanawagan ang SB 682 sa California Health and Human Services Agency na makipagtulungan sa mga kaugnay na kagawaran upang bumuo at magpatupad ng isang plano na bawasan ng hindi bababa sa kalahating pagkakaiba-iba ng lahi sa mga malalang sakit sa pagkabata ng 2030, kasama na ang hika, diabetes, depression, dental caries, at mga sakit na nauugnay sa vaping.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

1 sa 4 na mga bata ang nakakaranas ng mga malalang kondisyon sa kalusugan, na may mga pasanin ng mga malalang sakit sa pagkabata na nahihirapan sa mga bata at pamilya na may kulay. Halimbawa, ang hika at diyabetis ay mas malala pa sa mga Itim na bata kaysa sa mga puting bata, at ang mga Itim na bata ay 40 porsyento na mas malamang na magkaroon ng hika, limang beses na mas malamang na ma-ospital, at tatlong beses na mas malamang na mamatay mula sa mga sanhi na nauugnay sa hika. kaysa sa kanilang mga puti na katapat.

Ang mga disparidad sa kalusugan na ito ay madalas na resulta ng kawalan ng katarungan sa kapaligiran. Halimbawa, ang kalidad ng hangin sa Long Beach, California, ay niraranggo sa pinakamasamang bansa. Ngunit ang mga mayayaman na kapitbahayan ay napapalitan mula sa maruming hangin at tubig dahil ang mga refineries, freeways, incinerator at rail yard, bukod sa iba pang mga nilalang na nabubulok, lahat ay matatagpuan sa mga working class na komunidad na may kulay. Sa Silangang Silangan Coachella, tulad ng sa maraming mga lungsod sa buong bansa, ang pondo ng publiko ay ginagamit upang i-update at "pagandahin" ang mga puting kapitbahayan na lubos na mapagkukunan at napapanatili nang maayos habang ang mga pamayanan na may mababang kita na may kulay ay naiwan nang walang aspaltadong kalsada, elektrisidad, broadband at iba pang pangunahing pangangailangan at serbisyo. Sa timog na bahagi ng Fresno, ang mga parke at palaruan para makatipon at maglaro ang mga kabataan ay kakaunti. Ang mga tindahan ng groseri ay mahirap makuha, habang ang alak at mga tindahan ng kaginhawahan ay masagana.

Ang aming kabataan ay apektado ng mga isyung ito - at nagtatrabaho sila araw-araw upang harapin ang mga ito. Ang Kieshaun White mula sa Boys & Men of Color na naka-install na mga monitor ng kalidad ng hangin sa buong Fresno upang mabilang ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga kapitbahayan. Nagpatuloy ang BMOC upang matagumpay na maitaguyod ang Zero Fare Clean Air Act parehong magpapagaan ng gastos para sa mga pamilyang naninirahan na may maliit na walang kita at mabawasan ang polusyon sa hangin. Sa Silangang Silangan Coachella, ang mga kabataan ay nagtataguyod sa pamamagitan ng pagkukuwento at pakikilahok sa mga lokal na koalisyon sa hustisya sa kapaligiran upang tugunan ang mga nakakalason na usok na nagresulta mula sa pagtatapon ng agrikultura sa Salton Sea.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Pumirma na lang kami ang sulat na ito ng pag-endorso, at pinapahayag namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, Twitter at LinkedIn.

Sino pa ang sumusuporta sa kahilingang ito?

  • Ang Kilusan ng Mga Bata ng California

Mag-click dito upang matuto nang higit pa