SB 81 – Pagkamakatarungan at Transparency sa Parol

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Ang SB 81 ay nagpapatupad ng mga pangunahing rekomendasyon na ginawa ng independiyenteng Legislative Analyst's Office upang mapabuti ang proseso ng parol ng California, na tinitiyak na ang mga aplikante ng parol ay tumatanggap ng patas at walang kinikilingan na pagsasaalang-alang sa kanilang mga pagdinig sa parol.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Ayon sa ulat ng Legislative Analyst's Office (LAO's), may mga indikasyon na ang sistema ng parol ng California ay masyadong madalas na nagpapahintulot sa mga komisyoner ng parol na tanggihan ang pagpapalaya batay sa mga pansariling salik na maaaring maimpluwensyahan ng implicit o tahasang pagkiling, sa halip na ibase ang mga desisyon sa isang makatotohanang pagpapakita ng banta ng tao sa kaligtasan ng publiko.

Inirerekomenda ng LAO na tugunan ng Lehislatura ang mga problemang ito sa pamamagitan ng pagpapataas ng transparency sa proseso ng parol; paglikha ng mga pananggalang upang matiyak na ang mga desisyon ay layunin at hindi naiimpluwensyahan ng mga hindi tamang pagkiling; at pagbibigay ng sapat na pangangasiwa ng hukuman para sa mga desisyon ng parol.

Nakikipagsosyo ang yli sa libu-libong kabataan sa buong estado, na karamihan sa kanila ay mga kabataang may kulay na mababa ang kita. Nasasaksihan namin mismo ang malupit na epekto ng mapaminsalang sistema ng “hustisya” ng ating estado sa kanilang buhay, at masugid na tagapagtaguyod ng mga hakbang na magbabawas sa kriminalisasyon at pagkakakulong sa ating mga komunidad.

Ang patakarang ito ay umaayon sa aming Platform ng Hustisya ng Lahi, na tumutugon sa mga epekto ng carceral system sa mga komunidad ng kulay.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na nag-eendorso sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at Twitter.

Sino ang sumusuporta sa panukalang batas na ito?

 • ACLU California Action
 • Komite sa Serbisyo ng Mga Kaibigan ng Amerikano
 • California Alliance for Youth and Community Justice
 • Mga Abugado ng California para sa Kriminal na Hustisya Mga California para sa Kaligtasan at Katarungan
 • California Coalition para sa Mga Bilanggo ng Babae
 • Mga Pamilya ng California Laban sa Pag-iisa sa Pagkakulong
 • California Innocence Coalition: Northern California
 • Innocence Project, California Innocence Project, Loyola Project para sa The Innocent
 • California Public Defenders Association
 • Californians United para sa Isang Responsableng Badyet
 • Mga Komunidad na Nagkakaisa para sa Restorative Youth Justice
 • CURE California
 • Ella Baker Center para sa Karapatang Pantao
 • Felony Murder Elimination Project
 • Pasimulan ang Katarungan
 • Magsimula ng Justice Action
 • Mga Serbisyong Legal para sa mga Bilanggong may mga Bata
 • Bilangguan mula sa Inside Out
 • Root at Rebound
 • Safe Project
 • San Francisco Public Defenders Office
 • Nagpapakita para sa Racial Justice Bay Area
 • Sister Warriors Freedom Coalition
 • Matalinong Hustisya California
 • Nakaligtas at Pinarusahan
 • Hindi Karaniwang Batas

Mag-click dito upang matuto nang higit pa