SB 908 – California Student Representation Act

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Ang California ay tahanan ng halos anim na milyong estudyante at kinakatawan lamang ng isang miyembro ng student board sa California State Board of Education. Ang SB 908 ay nagtatatag ng isang 13-taong komisyon sa pagpapayo ng mag-aaral sa ilalim ng Miyembro ng Lupon ng Estudyante ng Estado sa Lupon ng Edukasyon ng Estado ng California at mga detalye ng mga tungkulin, proseso ng paghirang, at mga kapangyarihan ng bagong komisyon. Ang panukalang batas na ito ay magbibigay sa mga mag-aaral ng mas maraming pagkakataon na makisali sa mga desisyon na nakakaapekto sa kanilang buhay at kinabukasan. 

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Ang pagtiyak na ang mga kabataan ay may puwesto sa mesa sa paggawa ng desisyon at may masasabi sa mga patakarang makakaapekto sa kanila ang nasa puso ng trabaho ni yli. At ang pagtatatag ng mga Student Advisory Committee at Youth Commission sa lokal na antas ay isang pangunahing diskarte para sa pagsasama at pagpapalakas ng boses ng kabataan.

Ang paaralan ay bumubuo ng napakalaking bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga kabataan. Ang kanilang mga karanasan ay nagbibigay sa kanila ng malalim na mga insight sa kung ano ang gumagana, kung ano ang hindi gumagana, at kung ano ang maaaring gumana nang mas mahusay. Makatuwiran lamang na ang isang magkakaibang grupo ng kabataan - na kumakatawan sa maraming pagkakakilanlan at karanasan ng mga kabataan sa buong estado - ay nakaposisyon upang magbigay ng mga rekomendasyon sa edukasyon.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Pumirma na lang kami ang sulat na ito ng pag-endorso, at ipinapahayag namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at Twitter.

Sino pa ang sumusuporta sa kahilingang ito?

  •  California Association of Student Councils (Sponsor)

Mag-click dito upang matuto nang higit pa