Pagkakaisa sa mga pinunong Itim

Tungkol saan ang petisyon na ito?

Ang petisyon na ito ay nilikha ng Oakland Progressive Alliance (OPA) – isang community-labor coalition ng mga organisasyong pangkomunidad, paggawa, pabahay at kabataan – upang kondenahin ang lalong mapanganib, pag-atake na may motibo sa pulitika sa mga babaeng Black sa pamumuno. Nanindigan kami kasama ng mga organisasyon at lider na pinamumunuan ng Black, tulad ng Councilmember Fife at Cat Brooks, sa Oakland at higit pa, laban sa anti-Blackness at misogyny. Nananawagan kami para sa agarang pagwawakas sa retorika na may motibasyon sa pulitika na humahantong sa panliligalig at pagbabanta sa mga kinatawan ng demokratikong inihalal at mga pinuno ng komunidad sa Oakland at higit pa.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Sa isang kapaligiran kung saan nagiging karaniwan na ang karahasan na may motibo sa pulitika, ang pagtaas ng mga pag-atake na nagta-target sa mga pinuno ng pulitika at komunidad - lalo na ang mga babaeng Black - ay dapat itigil. Ang mga pinunong ito ay kumakatawan sa ating mga kabataan, at nangunguna sa mga pagbabago ay ang mga komunidad na higit na kailangan. Ang mala-Trump, dulong kanan na istilong taktika ay nagdudulot ng totoong oras at posibleng marahas na mga tugon, at nananawagan kami sa kanila na huminto kaagad.  

Ang Pahayag na ito ay umaayon sa aming Platform ng Hustisya ng Lahi.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Pumirma na lang kami petisyon na ito, at ipinapahayag namin ang aming mga alalahanin sa Facebook, Instagram, at Twitter.

Sino pa ang pumirma sa petisyon na ito?

 • Ang Konseho ng Paggawa ng Alameda
 • Clarissa Doutherd, Executive Director, Mga Boses ng Magulang
 • Keith Brown, Presidente, Oakland Education Association at Pansamantalang Kalihim-Treasurer, Alameda Labor Council
 • Saabir Lockett, Aksyon sa East Bay
 • Kate O'Hara, Isaiah Toney, East Bay Alliance Para sa Isang Sustainable Economy
 • Jeremy McCants, Faith Alliance para sa A Moral Economy
 • Liz Suk, Executive Director, Oakland Rising
 • Frankie Free Ramos, Direktor ng Campaigns and Organizing, Communities United Restorative Youth Justice (CURYJ)
 • Dr. Ayodele Nzinga, Executive Director, Black Arts Movement District Community Development Corporation
 • Bobbi Lopez, Direktor ng Patakaran ng Estado at Rehiyon, Bumuo ng Abot-kayang Mas Mabilis
 • Yeon Park, Vice President, East Bay Region, Service Employees International Union Local 1021 &
 • 2nd Vice President, Alameda Labor Council
 • Zac Unger, Presidente, Oakland FireFighters, IAFF Local 55
 • Julian Ware, Vice-President International Federation of Professional and Technical Employees Local 21

Mag-click Dito para Mag-sign