Ang Kahilingan sa Audit ng Estado para sa Mga Gastusin sa Pagpapatupad ng Batas

Tungkol saan ang kahilingang ito?

Humiling si Assemblymember Alex Lee ng isang audit sa estado upang suriin ang pagiging epektibo at kahusayan ng pagpapatupad ng batas ng California na maaaring magsama ng pagsusuri sa mga tawag, tugon, badyet, at paggasta ng mga ahensya. Ang audit na ito ay magbubunyag ng mga pagkakataong mabawasan ang bakas ng paa ng nagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng paglilipat ng mga responsibilidad at mapagkukunan sa mga kahalili at serbisyo na batay sa pamayanan.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Nilikha noong una upang mahuli ang mga nakatakas na alipin, ang pulisya ay palaging ang brutal na braso ng pagpapatupad ng ating puting supremacist na bansa. Ang mga pag-aalsa sa paligid ng pagpatay sa pulisya ay nagpataas ng kakayahang makita ng ilan sa marahas na taktika ng rasista na ginamit ng institusyong ito upang ipatupad ang hierarchy ng lahi. Marami sa kabataan ni yli, na nagmula sa mga pamayanan na may mababang kita na mga kulay, ang target ng karahasan ng pulisya.

Bilang pakikiisa sa mga pamayanan sa buong bansa, ang yli ay isang malakas na tagapagtaguyod para sa mga lungsod, lalawigan, at estado na muling isipin ang kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng paglipat ng kapangyarihan, pagpopondo, mga mapagkukunan, at responsibilidad na malayo sa mga programa ng pamamahala ng pulisya na nakakatiwala sa buhay at sa nakumpirmang buhay na nakabase sa pamayanan at pamayanan. -mga suportadong serbisyo. Upang mapabuti ang kaligtasan ng komunidad, dapat tingnan ng California ang lahat ng paggasta sa pagpapatupad ng batas, maghanap ng mga kahusayan, at tangkang muling isipin kung paano inilalaan ang mga mapagkukunan na may pokus sa pinakamahusay na interes ng lahat ng mga taga-California.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Nagsumite lamang kami ng isang liham ng pag-endorso para sa kahilingang ito, at pinapahayag namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, kaba at LinkedIn.

Sino pa ang sumusuporta sa kahilingang ito?

  • Alliance para sa Boys & Men of Color
  • PolicyLink