Pagsuspinde ng Mga Lisensya sa Alkohol ng Mga outlet na Nagbabanta sa Kalusugan sa Publiko

Ano ang patakarang ito?

Ang California Department of Alcoholic Beverage Control (ABC) ay nagmungkahi ng isang panuntunang pang-emergency na magpapahintulot sa kanila na mag-isyu ng agarang pansamantalang pagsuspinde ng mga lisensya ng anumang outlet ng alkohol na nakikibahagi sa matinding paglabag sa kalusugan ng publiko at kaligtasan. Ito ay isang direktang tugon sa mga lisensya sa alkohol na tumangging isara o limitahan ang kanilang mga negosyo upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus.

Ang kritika lamang ni yli ay ang dapat na pag-suspensyang ito palagi gagamitin laban sa mga may lisensya na naglalagay sa peligro ang mga parokyano at mga miyembro ng komunidad - kahit na natugunan ang pandemya.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Ang pagpapabuti ng kalusugan ng publiko ng ating mga komunidad ay nakikinabang sa ating lahat. si yli ay nagtrabaho sa equity equity para sa higit sa 27 taon sa Bay Area, Central Valley, at sa Timog California. Nilalayon ng aming mga pagsisikap na maakit ang mga kabataan sa mga pag-uusap sa equity equity sa kanilang mga pamayanan, partikular kung paano nakakaapekto ang mga mensahe, pag-access, mga patakaran, at mga pamantayan sa lipunan sa paligid ng alkohol, tabako, at iba pang mga gamot na nakakaapekto sa kanilang kapaligiran.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Nag-sign lang kami at nagpadala ng isang sulat ng suporta sa ang California Kagawaran ng Alkoholikong Pag-inom ng Inumin. At, ipinapahayag namin ang aming suporta sa social media: Facebook, Instagram at kaba.

Sino pa ang tumatagal ng panuntunang ito?

TBD

I-download ang Sulat Dito