Pagsuspinde ng mga Bayad para sa Kabataan na Nakalakip

Ano ang tungkol sa liham na ito?

Ang COVID-19 ay lumikha ng isang walang uliran na krisis sa kalusugan ng publiko at pang-ekonomiya. Ang mga mababang suweldo, oras-oras, at mga manggagawang manggagawa ay nawawalan ng kita o panganib sa kanilang kalusugan na nagtatrabaho malapit sa iba. Parami nang parami ang mga pamilya ay naghihirap na magbayad ng upa, panatilihin ang mga ilaw, pakainin ang kanilang mga anak, at makakuha ng pangangalagang medikal sa gitna ng malawakang takot at kawalan ng katiyakan. Ang mga pamilya na may kabataan sa sistemang ligal ng kabataan ay kabilang sa mga pinaka mahina sa panahon ng krisis na ito.

Ang liham na ito ay nanawagan sa mga opisyal ng estado at lokal na mabawasan ang pinsala sa mga kabataan at pamilya sa pamamagitan ng pagsuspinde sa pagtatasa at pagkolekta ng lahat ng mga bayarin sa system ng juvenile at multa nang hindi bababa sa tagal ng pampublikong kalusugan at krisis pang-ekonomiya, at kasama ang mga pangkalahatang rekomendasyon sa patakaran at mga tiyak na hakbang na aksyon para sa mga gumagawa ng desisyon.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Ang mga bayarin at multa ng Juvenile - mga singil sa pananalapi na ipinataw ng mga korte at ahensya sa mga kabataan sa sistema ng kabataan at kanilang mga pamilya - ay isang muling pagbubuo at diskriminasyon na buwis sa mga pamayanan na may mababang kita at mga komunidad na may kulay, ang parehong mga pamayanan na mas malamang na magkasakit. mawalan ng kita, maranasan ang kawalan ng kapanatagan sa pagkain, at kawalan ng pag-access sa pangangalagang medikal sa panahong ito.

yli kabataan sa Marin at Fresno ay direktang nagtrabaho sa isyung ito, matagumpay na nagtataguyod upang maipasa ang mga pangunahing patakaran sa lokal at statewide upang mabawasan o matanggal ang mga bayad sa juvenile. Ordinansa sa Social Host ng Marin nagtatag ng isang restorative na proseso ng hustisya para sa kabataan bilang isang kahalili sa pagkakakulong, at Fresno's Boys & Men of Color naglunsad ng isang kampanya upang matiyak na ang SB 190 - isang batas sa California na nag-uulit ng isang pumatay ng mga bayarin tulad ng pagpaparehistro, pagsusuri sa gamot, ligal na representasyon, pabahay, monitor ng bukung-bukong, bukod sa iba pa - ay ipinatupad sa Fresno County.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Pumirma na lang kami bukas na sulat na ito, ginawa ng Berkeley Law sa UC Berkeley. At, ipinapahayag namin ang aming suporta sa social media: Facebook, Instagram at kaba.

Sino pa ang pumirma sa liham na ito?

Higit sa 100 mga organisasyon sa buong bansa ang naka-sign on.

Kasama sa mga sponsor ng pangunahing:

Kasama sa mga Signatories sa California ang:

 • Grupong Paggawa sa Kalusugan ng Bata
 • Pagsulong sa Hustisya - Asian Law Caucus
 • Bay Area Community Resources
 • Mga Abugado ng California para sa Criminal Justice
 • California Coalition para sa Mga Bilanggo ng Babae
 • Center para sa Juvenile Law at Patakaran, Loyola Law School
 • Clinic ng Mga Karapatan ng Mga Bata, School ng Batas sa Timog-Kanluran
 • Mga Gawain sa Komunidad
 • Clinic Justice Clinic, UC Irvine School of Law
 • Patakaran sa Gamot Alliance-CA
 • Center ng Batas sa Komunidad ng East Bay
 • Ella Baker Center para sa Karapatang Pantao
 • Immigrant Family Legal Clinic, UCLA School of Law
 • Mga Lungsod lamang
 • Justice Reinvest Coalition ng Alameda County
 • Komite ng Mga Abugado para sa Mga Karapatang Sibil ng Area sa San Francisco Bay
 • Mga Serbisyong Ligal para sa mga Bilanggo na may mga Bata / Lahat Kami o Wala
 • Proyekto ng Paglilinis ng Rekord ng Unibersidad ng San Jose State University
 • Start Over, Inc.
 • Ang Anti-Recidivism Coalition
 • Ang Association ng California Public Defender's
 • Ang proyekto ng Green Life Earth Island
 • Ang Program ng Batas at Patakaran sa UCLA
 • Ang UCLA School of Law Criminal Justice Program
 • Western Center sa Batas at Kahirapan
 • Center ng Kalayaan ng Kababaihan
 • Coalition ng Katarungan ng Kabataan

Basahin ang Sulat Dito