Tutoring at After-School Programs para sa mga Estudyante na Naapektuhan ng COVID-19

Tungkol saan ang pahayag na ito?

Pinangunahan ng aming mga kasosyo sa Innovate Public Schools, hinihimok ng pahayag na ito si Gobernador Gavin Newsom na tiyaking ang bawat mag-aaral sa buong California ay may mataas na kalidad na pinalawak na mga pagkakataon sa pag-aaral at suporta sa pagtuturo na kailangan nila upang makabangon at umunlad. 

Ang panukalang badyet ng Gobernador para sa 2022 na maglaan ng kabuuang $4.4 bilyon sa Expanded Learning Opportunities Program – isang makasaysayang pamumuhunan. Gayunpaman, we ay nag-aalala na ang malaking pamumuhunan na ito sa pampublikong pagpopondo ay maaaring hindi magresulta sa nasasalat, tunay na mga pagbabago para sa mga pamilya sa California, lalo na ang mga pinaka-apektado ng pandemya, at sa halip ay gagamitin upang punan ang mga kakulangan sa mga badyet ng distrito. Ito ay lilikha ng higit pang pangungutya tungkol sa kakayahan ng estado na lutasin ang mga problema at mabisang mapangasiwaan ang mga dolyar ng buwis. Ang mga pamilya sa California ay may karapatan hindi lamang na malaman kung paano ginagamit ng mga distrito ang mahahalagang pondong ito upang suportahan ang kanilang mga anak ngunit maging abala din sa paggawa ng desisyon sa mga distrito upang magkaroon ng boses sa kung paano dapat gastusin ang mga pondo.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Ang yli ay naglilingkod sa libu-libong kabataan sa buong estado, ang karamihan mula sa mga komunidad na mababa ang kita at mga komunidad ng kulay. Alam namin mismo kung gaano kalalim ang epekto ng pandemya sa mga kabataang ito - at tumugon kami sa pamamagitan ng pag-angkop sa marami sa aming mga programa upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga kabataang ito at ng kanilang mga pamilya habang nagpupumilit silang mapanatili ang mga trabaho, magbayad ng upa, makipagsabayan sa pag-aaral, mapanatili ang kanilang kalusugan ng isip at maglagay ng pagkain sa mesa. Karapat-dapat sila sa pinakamahusay na maiaalok namin dahil ang resulta ng pandemya ay patuloy na nakakaapekto sa kanila.

Sa yli, nakilala ng mga kabataan Hustisya sa Edukasyon bilang isa sa kanilang mga pangunahing isyu, at naninindigan kami sa kanila upang matiyak na ang edukasyon ay pantay-pantay sa buong California.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Pumirma na lang kami ang sulat na ito ng pag-endorso, at ipinapahayag namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at Twitter.

Sino pa ang sumusuporta sa kahilingang ito?

 • Alliance for a Better Community
 • Boys & Girls Club of the Peninsula 
 • California School Age Consortium (CalSAC)
 • Camp Unity Polynesian Summer Enrichment Program
 • Mga Komunidad sa Mga Paaralan sa Los Angeles
 • Pagkakaiba-iba sa Leadership Institute 
 • Ang Education Trust–West
 • Homework Central
 • KIPP Hilagang California
 • Ang aming Pagliko
 • Ang Aming Boses: Mga Komunidad para sa De-kalidad na Edukasyon 
 • Pacific Islander Community Partnership
 • Para Los Niños
 • Parent Institute for Quality Education (PIQE)
 • Network ng Parent Organization (PON)
 • Peninsula Conflict Resolution Center
 • Serbisyong Pampamilya sa Peninsula 
 • Puente
 • Redwood City-Police Activities League (PAL)
 • Silicon Valley Urban Debate League
 • Southeast Community Foundation (SCF)
 • Southeast Community Development Corporation (SCDC)
 • Southeast Los Angeles (SELA) Collaborative
 • Thrive, The Alliance of Nonprofits para sa San Mateo County
 • Nagkakaisang Magulang at Mag-aaral (UPAS)

Mag-click dito upang matuto nang higit pa