Pagtaya sa Ating Hinaharap (BOOF)

Ang kampanya ng media sa Pagtaya sa Ating Kinabukasan (BOOF) ay nagbibigay kapangyarihan sa mga kabataan na itaas ang kamalayan tungkol sa problema sa pagsusugal at lumikha ng pagbabago sa kanilang mga komunidad. Ang mga mag-aaral ay responsable para sa scripting, coordinating, at paggawa ng live dramatic performances, mga proyekto ng video, at mga anunsyo ng serbisyo sa publiko upang ipaalam ang mga panganib at palatandaan ng problema sa pagsusugal sa mga kabataan. Ang mga kabataan ay mayroon ding pagkakataong lumikha ng arte ng pagsusugal na may temang ginamit sa mga pahayagan na naka-print para sa mga magulang at iba pang may kapansanan upang ipaalam sa kanila ang mga babala ng problema sa pagsusugal at mga mapagkukunan na magagamit upang tulungan ang kanilang mga pamilya.

Ang BOOF ay isang kampanya sa kamalayan sa pagsusugal ng problema sa kabataan na suportado ng California Biyernes Live Partnership sa pamamagitan ng isang bigyan mula sa California Office of Problem Gambling.