Pagtaya sa Ating Hinaharap (BOOF)

Ang BOOF ay isang kampanya sa media na nagpapatakbo mula Mayo 2019-Hunyo 2020 upang bigyan ng kapangyarihan ang mga kabataan upang madagdagan ang kamalayan tungkol sa problema sa pagsusugal at lumikha ng pagbabago sa kanilang mga komunidad. Ang mga mag-aaral ay may pananagutan sa pag-script, pag-coordinate, at paggawa ng mga live na dramatikong pagtatanghal, mga proyekto sa video, at mga anunsyo sa serbisyo ng publiko upang maiparating ang mga panganib at mga palatandaan ng problema sa pagsusugal sa mga kabataan. Ang mga kabataan ay nagkaroon din ng pagkakataong lumikha ng pagsusugal na may temang likhang sining na gagamitin sa mga print publication para sa mga magulang at iba pang nag-aalala na mga matatanda upang ipaalam sa kanila ang mga babala ng mga palatandaan ng problema sa pagsusugal at ang mga mapagkukunang magagamit upang matulungan ang kanilang pamilya.

Ang BOOF ay suportado ng California Biyernes Live Partnership sa pamamagitan ng isang bigyan mula sa California Office of Problem Gambling.