Calafia

Calafia is yli’s statewide youth policy journal that amplifies the narratives of young people on topics and issue areas important to them and their communities.

Ang mga nakaraang isyu ni Calafia ay nakatuon sa kabataan ng reporma sa hustisyang kriminal, katarungang pang-edukasyon, at pagtugon sa mga stigmas sa mga komunidad ng kulay. Tingnan ang pinakabagong isyu na pinamagatang, Intersectional Feminism below and contact Jarret Ramones at [protektado ng email] para sa isang kopya ng pag-print.

Calafia Fellows are selected every year from each yli office to create and edit the issue’s theme and the stories presented. They are also mentored by experienced reporters, travel to statewide and national media conferences, and learn the steps to producing a printed publication.