Calafia

Ang Calafia ay journal sa patakaran sa kabataan ng Kabataang Pamumuno ng Kabataan na nagpapalaki ng mga narrative ng mga kabataan sa mga paksa at mga lugar na mahalaga na mahalaga sa kanila at sa kanilang mga komunidad.

Ang mga nakaraang isyu ni Calafia ay nakatuon sa kabataan ng reporma sa hustisyang kriminal, katarungang pang-edukasyon, at pagtugon sa mga stigmas sa mga komunidad ng kulay. Tingnan ang pinakabagong isyu na pinamagatang, Intersectional Feminism sa ibaba at makipag-ugnay kay Michael Lozano sa [Email protektado] para sa isang kopya ng pag-print.

Ang mga Calafia Fellows ay pipiliin bawat taon mula sa bawat tanggapan ng YLI upang lumikha at mag-edit ng tema ng isyu at ang mga kuwento na ipinakita. Tinuturuan din sila ng mga nakaranas ng mga reporters, naglalakbay sa mga pambuong-estadong estado at mga pambansang kumperensya ng media, at alamin ang mga hakbang upang makagawa ng isang naka-print na publikasyon.