Kampanya

Sa nakalipas na 30 taon, ang mga kabataan at mga kasosyo ay nagdisenyo at nagpatupad ng mga kampanyang adbokasiya na humantong sa mahigit 130 na panalo sa patakaran sa buong California, kabilang ang: mga limitasyon sa mga bagong negosyo sa pagpapahiram sa araw ng suweldo, mga parke na walang tabako, patas na pamumuhunan sa pampublikong transportasyon, mga paghihigpit sa mandaragit marketing ng alkohol at tabako, restorative justice para sa mga kabataang sangkot sa sistema, at mga bagong pagkakataon sa trabaho para sa mga kabataang may kulay. Nagtatrabaho kasama ang mga halal na opisyal, pinuno ng komunidad, mga lokal na kasosyo at koalisyon, yli youth exercises their organizing, public speaking, budget- and policy-making skills.