Census 2020

INGLES:

Ano ang Census?

Tulad ng ipinag-uutos ng Saligang Batas ng US, ang senso ay isang beses bawat bilang ng bawat dekada ng bawat tao na naninirahan sa bansa. Kapag alam natin kung gaano karaming mga tao ang nakatira sa aming mga komunidad, mga samahan at negosyo ay mas mahusay na kagamitan upang masuri ang mga serbisyo at programa na kinakailangan, tulad ng mga klinika, paaralan, at kalsada. Tinutukoy din kung paano ipinamamahagi ang mga upuan sa Kongreso sa 50 estado.

Noong Marso ng 2020, sinimulan ng US Census Bureau ang bawat sambahayan ng isang paanyaya upang makumpleto ang isang simpleng palatanungan tungkol sa kung sino ang nakatira sa iyong address. May pagkakataon kang tumugon sa online, sa pamamagitan ng telepono, o sa pamamagitan ng koreo, at panuntunan ng pederal na panatilihing ligtas at ligtas ang mga sagot na iyon.

Tulong upang mabuo ang aming hinaharap! Sumali sa amin para sa isang pang-edukasyon na pagtatanghal tungkol sa Census sa Mayo 7 sa 5 ng hapon. Magparehistro dito! O, bumisita 2020CENSUS.GOV upang punan ang tagapangasiwa!

 

Ano ang layunin natin?

Ang aming layunin ay upang ipaalam at maglingkod sa komunidad ng Latinx sa Central Valley tungkol sa 2020 Census at ang kahalagahan ng pakikilahok. Magsasagawa kami ng isang ZOOM webinar tungkol sa mga benepisyo tungkol sa 2020 Census. Magpapadala kami ng postkard sa mga lokal na tirahan ng latinx, upang marinig ang higit pa tungkol sa aming paparating na webinar at mag-sign sundin ang link na ito:

Para sa karagdagang impormasyon, contact:

Julia Isabella Prieto: [protektado ng email]

Edith Martinez: [protektado ng email]

Salamat sa Latino Community Foundation para sa pagpopondo ng hindi kapani-paniwalang mahalagang gawain!

 

ESPA√Īol:

Qué es el Censo?

Seg√ļn el mandato de la Constituci√≥n de los United States, el censo es un recuento de todas las personas que viven en el pa√≠s, y que se realiza una vez cada d√©cada. Cuando sabemos cu√°ntas personas viven en tu comunidad, las organisaciones y las empresas est√°n mejor equipadas para evaluar los servicios y programas necesarios, como por ejemplo cl√≠nicas, escuelas y carreteras. El censo tambi√©n determinina c√≥mo se distribuyen los esca√Īos en el Congreso entre los 50 estados.

Noong Marso 2020, ang Oficina del Censo de Estados Unidos ay nagsasaad ng isang cada hogar una imbitasyon para sa pagkumpleto ng un sencillo cuestionario sobre quién vive en tu dirección. Ang mga sumusunod na tagatugon sa mga tagatugon sa línea, ang mga telesyon o mga correo, at la pederal na mantiene esas respuestas securityas at protegidas.

Dale forma isang nuestro futuro. Encu√©ntranos en Mayo 8 a las 5pm para sa una presentaci√≥n sobre el Censo. Magrehistro ka na! Ang Visite 2020CENSUS.GOV para rellenar el formul√°rio del Censo ahorita!

Nuestra meta:

Ang Nuestra meta es informar y servir a la comunidad latinx en el Valle Central del Censo 2020 at la importancia de participar. Llevaremos a cabo una presentaci√≥n sobre ZOOM del tema de los beneficios del Censo 2020. Mandaremos volantes a domicilios locales, para sa mga mapang-akit na evento sobre ZOOM siga este link: 

Para sa impormasyon, se pueden comunicar con ::

Julia Isabella Prieto: [protektado ng email]

Edith Martinez: [protektado ng email]

Salamat kay Latino Community Foundation por patrocinar ito ay mahalaga!