Kolehiyo, Outreach at Pag-aaral (CORAL)

Tumatanggap kami ng mga Aplikasyon! Dagdagan ang nalalaman

  • Stipend / Gift Card
  • Paaralan sa Paaralan
  • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
  • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
  • Reimbursement sa Transportasyon
  • Grant / Scholarship

Ang CORAL ay nagbibigay ng mga mapagkukunan, patnubay, at suporta upang matupad ang mga pangarap ng mas mataas na edukasyon ng kabataan. Direktang hinahamon ang kawalan ng katarungan sa edukasyon sa mas mataas na edukasyon, ang misyon ng CORAL ay upang matugunan ang mga indibidwal na pangangailangan ng kabataan upang tulay ang agwat ng kaalaman sa pagitan ng mga komunidad na may kasaysayang disadvantaged at mas mataas na edukasyon sa materyal na paraan. 

Kabilang dito ang mga paglilibot sa kolehiyo, mga panel ng kasalukuyan at nagtapos na mga mag-aaral sa kolehiyo at mga tagapayo sa admission, at pakikipagsosyo sa mga affinity group mula sa mga unibersidad at organisasyon na naglalayon din ng pantay na pag-access sa mas mataas na edukasyon. 

Ang kawalang-katarungan sa edukasyon ay kaakibat ng kawalang-katarungan sa lahi, hustisyang pang-ekonomiya, hustisya sa kasarian at sekswalidad, at iba pang mga komunidad na may kapansanan sa sosyo-ekonomiko na nahaharap sa napakaraming mga hadlang sa mas mataas na edukasyon. 

Ang kampanya ay nagtataguyod para sa mga kabataan sa Long Beach sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanila sa pamamagitan ng ikot ng pagpasok sa kolehiyo, ngunit nagbibigay din sa kanila ng mga kasangkapang multimedia upang tanungin ang istruktura kung saan umiiral ang mga hadlang na iyon.

Interesado sa Sumali?

Ang CORAL Fall 2022 cohort ay susuportahan sa buong proseso ng aplikasyon sa undergraduate na kolehiyo. Kabilang dito ang 1:1 na tulong sa FAFSA mula sa isang Financial Aid Officer, mga panel na may kasalukuyan at nagtapos na mga mag-aaral, tulong sa mga personal na pahayag, at isang pulong sa isang admissions counselor!