Fresno Boys at Men of Color (BMOC)

Ang Fresno Boys at Men of Color (BMoC) ay naglalayong mapabuti ang mga kinalabasan ng buhay ng mga kabataang lalaki sa kulay sa pamamagitan ng pagharap sa mga ito sa mga isyu na direktang nakakaapekto sa kanilang kalusugan at kabutihan. Ang kanilang mga karanasan sa una at malalim na kaalaman sa kanilang mga komunidad ay nagtatakda sa kanila na maging malakas na tagapagtaguyod. Ang programa ay nagtatayo sa katutubong kapangyarihang ito sa pamamagitan ng pag-polish ng mga kasanayan sa pamumuno at pagtataguyod, at pagkonekta sa mga lider ng kabataan sa mga organisasyon ng kasosyo at mga inihalal na opisyal.

Mga Aktibidad

Ang BMoC ay pinagbabatayan sa pag-unlad ng malalim at pangmatagalang relasyon. Ang mga lupon ng pagpapagaling ay ginagampanan buwan-buwan, at ang taunang Central Valley Regional Camp ay nagdudulot ng mga kabataan mula sa Merced, Fresno, South Kern, at Cutler-Orosi upang bumuo ng mga kasanayan sa kapatiran at pamumuno. Ipinatupad ng mga lider ng kabataan ng BMoC ang maraming mga matagumpay na kampanya sa magkakaibang mga isyu sa katarungang panlipunan na humantong sa mga kritikal na pagbabago sa patakaran pati na rin ang mga pangyayari na nagdadala sa komunidad. Kabilang dito ang:

  • Sa pakikipagsosyo sa Fresno Building Healthy Communities, pinapataas ang isang kampanya sa social media upang mapabuti ang mga parke ng Fresno - pangunahing mga lugar ng pagtitipon ng komunidad na nag-aambag sa kabutihan ng kabataan at kanilang pamilya. 
  • Pag-upgrade sa pampublikong sistema ng transit ng Fresno, FAX, para sa mga komunidad na karamihan ay umaasa dito. Ano ang FAX? itinampok ang kampanya Kabataan Ngayon at Blog ng YLI.
  • Tinitiyak na ang SB 190 - ang batas na nagpunas ng mga bayarin para sa mga kabataan na nahuli sa sistema ng hustisya mula sa mga libro - ay ipinatupad sa buong lalawigan. Ang kwento ay ibinahagi sa Blog ng YLI.
  • Itinatag ang Lungsod ng Fresno Youth Commission sa 2016, na itinampok sa Medium na ito artikulo.
  • Ang Paglikha ng Konseho ng Advisory ng Kabataan ng Pulisya ng Fresno, na naka-highlight sa ang video sa itaas.
  • Nagtataguyod, bilang bahagi ng mas malawak na koalisyon ng Mga kasosyo sa Fresno BHC, para sa Resolusyon ng Mga Ligtas na Paaralan, tinitiyak na pinoprotektahan ng United School District ng Fresno ang mga di-dokumentadong estudyante, na ibinahagi ABC 30 Action News at sa ito Fresno Bee na artikulo sa 2017.
  • Paglikha ng espasyo para sa komunidad upang pagalingin nang magkasama sa pamamagitan ng mga altar ng komunidad ng Dia de Los Muertos. Ang 2016 altar ng BMoC ay nasaksihan sa mga lokal na istasyon ng TV ABC 30 Action News, Univision 21, Central Valley Today, at CBS 47 Eyewitness News, pati na rin ito Fresno Bee na artikulo. Ang 2017 altar ay itinampok sa istasyon ng TV KSEE 24.

Bilang karagdagan sa lokal na pakikilahok ng sibika, ang Fresno BMoC ay bahagi ng isang mas malaking pambuong-estadong inisyatibo na nagtataguyod para sa pagbabagong patakaran na magpapabuti sa kalusugan at mga resulta ng buhay para sa mga kalalakihan at kalalakihan na may kulay.

Bukas ang BMoC sa lahat ng edad na tinukoy ng kabataan na 12-24 sa Lungsod ng Fresno. Ang mga pulong sa programa ay gaganapin bi-lingguhan, at ang aming Youth Healing Circle ay gaganapin sa unang Huwebes ng bawat buwan mula sa 5-7pm.