Fresno Youth Commission

Ang Fresno Youth Commission ay itinatag noong Pebrero 2016, salamat sa malakas na pagsisikap sa pagtataguyod ng yli's Mga Lalaki at Lalaki ng Kulay. Ang kwento ay saklaw ng reporter na si Laura Baker, ng Fresno youth media hub ng yli, ang kNOw.

Ang pagtatatag ng Komisyon ng Kabataan na ito ay MALAKI! Ang Komisyon ng Kabataan ay tinig ng kabataan sa pamahalaang lokal. Isang kinikilalang entity ng pamahalaang lungsod, ang Fresno Youth Commission ay responsable para payuhan ang Fresno City Council at ang Mayor tungkol sa mga patakaran at batas na nauugnay sa mga kabataan. Sinisingil din ang Komisyon sa pagbibigay ng mga komento at rekomendasyon sa lahat ng ipinanukalang batas na pangunahing makakaapekto sa kabataan bago ang konseho ay gumawa ng anumang panghuling aksyon. Ito ay isang pangunahing platform para sa pagdadala ng boses ng kabataan sa talahanayan ng paggawa ng desisyon.

"Sinusubukan naming gumawa ng mga katanungan na tatanungin sa amin ng mga miyembro ng konseho upang hindi kami mabantayan. Tumingin ako sa paligid ng mesa at nakita kung gaano kami ka-lakas. binuo ng opurtunidad na ito para sa amin, itinayo sa amin ang pamumuno na ito. Naramdaman ko kung gaano kami katalino, namuhunan, at masigasig tayo. Nais kong magkaroon ng ibang karanasan ang ibang kabataan."
Jaylin White

 

Ang Komisyon ng Kabataan ng Fresno, na unang inilunsad noong Abril 2016, ay binubuo ng 16 kabataan - 2 mga kinatawan para sa bawat 7 distrito ng konseho ng lungsod ng Fresno, at 2 malalaking kasapi na hinirang ng Alkalde. Sa mga nagdaang taon, ang mga Komisyoner ay nagdala ng maraming mga rekomendasyon na naaprubahan ng Konseho ng Lungsod ng Fresno at ng Alkalde. Kabilang dito ang:

  • Batay sa mga rekomendasyon ng Komisyon ng Kabataan, inilaan ng Konseho ng Lungsod ang $ 300,000 para sa mga trabaho ng kabataan sa lungsod ng Fresno para sa taong piskal ng 2020.
  • Noong Oktubre 2020, suportado ng Komisyon ng Kabataan ang kanilang mga kapantay sa Biyernes ng Night Live upang matiyak na naipasa ng Konseho ang Responsible Neighborhood Market Act (RNMA). Ang gawaing ito ay nagtapos sa wika na naidagdag sa RNMO isang taon na ang nakakalipas at pinatitibay na ang lungsod ay sumusunod sa batas bilang batas. 
  • Noong 2021, matagumpay na naitaguyod ng Komisyon ang Zero Fare Clean Air Act, na nagbibigay ng libreng transportasyon hanggang Marso 2022. 
  • Noong 2021, pinabilis ng Komisyon ang 1st & 2nd Mayoral Youth Town Halls upang masukat ang mga isyung kinakaharap ng kabataan at maglista ng mga mapagkukunan na magagamit. Humantong ito sa konsepto ng isang Youth Information Hub na suportado ng lungsod.

Bilang pagkilala sa di-kapanipaniwalang gawa na ito, ang Komisyon ng Kabataan ng Lungsod ng Fresno ay pinili sa mga Komisyon ng Kabataan sa buong estado upang matanggap ang award ng Helen Putnam sa pamamagitan ng California League of Cities noong Setyembre 2018.

Interesado sa paglilingkod bilang isang Komisyoner?

Ang mga Komisyoner ay hinirang ng Konseho ng Lungsod ng Fresno para sa 2 taong termino. Ang mga interesadong kabataan ng Fresno, edad 15-21, ay maaaring mag-apply - ang mga posisyon ay kasalukuyang bukas. Malugod na lumahok ang lahat ng kabataan, ngunit ang mga itinalagang komisyonado lamang ang maaaring bumoto. Inaasahan na dumalo ang mga Komisyoner sa buwanang pagpupulong sa taon ng pasukan. Hindi bababa sa 10 oras ng pakikilahok sa mga kaganapan sa pamayanan ay kinakailangan din.

Mag-click dito upang mag-apply!

**Siguraduhing piliin ang “Fresno Youth Commission” sa dropdown na menu.