Golden Plains Student Advocacy Council

Ang Student Advocacy Council ay isang natatanging pagkakataon para sa mga mag-aaral sa mga paaralan ng Golden Plains na manguna sa positibong pagbabago sa buong paaralan. Opisyal na inilunsad ang programa sa Fall semester ng 2019 sa San Joaquin Elementary at Tranquility High Schools.

Ang pagguhit sa modelo ng yli para sa pag-unlad ng pamumuno ng kabataan, ang mga pangkat sa Golden Plains ay ginugol ng paunang taon ng paaralan na nahuhusay ang mga kasanayan sa pamumuno, pagbuo ng koponan, at pag-aaral tungkol sa adbokasiya sa hustisya sa lipunan.

Nitong nakaraang taon, ang dalawang kabanata ay nakasentro sa mga pag-uusap tungkol sa pagpapabuti ng klima ng paaralan. Ang San Joaquin ay nakatuon sa kaligtasan ng pasilidad at pagpapatupad ng isang kampanya sa pamantayan sa lipunan, na gumagamit ng pananaliksik na pinamunuan ng kabataan upang mapigilan ang maling pag-iisip ng paggamit ng alkohol sa ilalim ng edad at gawing normal ang mga malusog na aktibidad. Ang Tranquility High School ay nakatuon sa mga ugnayan ng mag-aaral at guro.