Healthy Led Pamamahala at Empowerment (HYPE)

Ang HYPE ay nakipagtulungan sa mga kabataan na nasa high school sa mga isyu sa hustisya sa lipunan na nakakaapekto sa kalusugan ng komunidad sa Central San Mateo. Ang dalawang pangunahing isyu ay nasa gitna ng kanilang trabaho: pangalawang usok, na nagsasabing higit sa 41,000 buhay sa US bawat taon, at pampublikong transportasyon, na nag-uugnay sa mga tao - lalo na sa mga pamayanan na may mababang kita - sa mga trabaho, paaralan, pangangalaga sa kalusugan, at pamilya.

Upang matugunan ang mga isyung ito, ang mga pinuno ng HYPE ay kumakatawan sa mga kabataan sa county Coalition ng Edukasyon sa Tabako - isang pangkat ng mga nagbibigay ng serbisyo, mga kagawaran ng kalusugan ng publiko, at mga organisasyong nakabatay sa pamayanan - upang magtaguyod para sa walang-usok na multi-unit na pabahay. Mahigit sa kalahati ng mga multi-unit na pabahay sa loob ng lalawigan ay protektado ng mga ordenansa na ginagarantiyahan ang mga karapatan ng mga residente na maglinis ng hangin. Ngunit marami - partikular sa mga komunidad na may kulay na maliit ang kita - ay hindi pa nakapapasa sa mga nasabing ordenansa.

Noong 2018, ang mga pinuno ng kabataan ay nagsagawa ng 20 na pagsusuri sa pagmamasid sa mga lungsod na naipasa ang ordinansa upang masuri ang pagiging epektibo nito, at kasalukuyang nagtatrabaho upang makilala ang pangangailangan sa mga lungsod na walang proteksyon. Pinangunahan din nila ang mga pagsisikap na turuan ang kanilang mga komunidad sa papel ng pampublikong transit sa pagkonekta sa mga tao sa pagkakataon. Ang kanilang trabaho ay kasangkot sa mga presentasyon ng edukasyon sa komunidad at pagkolekta ng mga survey upang makilala ang mga priyoridad ng kabataan para sa pamumuhunan sa pampublikong transit.