Healthy Led Pamamahala at Empowerment (HYPE)

Ang HYPE ay nakipagtulungan sa mga kabataan ng high school-age sa mga isyu sa hustisya sa lipunan na nakakaapekto sa kalusugan ng komunidad sa Central San Mateo. Dalawang pangunahing isyu ay nasa gitna ng kanilang trabaho: usok ng pangalawang kamay, na nagsasabing higit sa 41,000 buhay sa US bawat taon, at pampublikong transportasyon, na nag-uugnay sa mga tao - lalo na sa mga pamayanan na may mababang kita - sa mga trabaho, paaralan, pangangalaga sa kalusugan, at pamilya.

Upang matugunan ang mga isyung ito, ang mga pinuno ng HYPE ay kumakatawan sa mga kabataan sa county Coalition ng Edukasyon sa Tabako - isang pangkat ng mga tagapagbigay ng serbisyo, mga kagawaran ng kalusugan ng publiko, at mga organisasyon na nakabase sa komunidad - upang magtaguyod ng pabahay na walang multi-unit na usok. Higit sa kalahati ng mga multi-unit na pabahay sa loob ng county ay protektado ng mga ordinansa na ginagarantiyahan ang mga karapatan ng mga residente na linisin ang hangin. Ngunit marami - lalo na sa mga komunidad na may kulay na may mababang kita - ay hindi pa nakapasa sa naturang mga ordenansa.

Noong 2018, ang mga pinuno ng kabataan ay nagsagawa ng 20 na pagsusuri sa pagmamasid sa mga lungsod na naipasa ang ordinansa upang masuri ang pagiging epektibo nito, at kasalukuyang nagtatrabaho upang makilala ang pangangailangan sa mga lungsod na walang proteksyon. Pinangunahan din nila ang mga pagsisikap na turuan ang kanilang mga komunidad sa papel ng pampublikong transit sa pagkonekta sa mga tao sa pagkakataon. Ang kanilang trabaho ay kasangkot sa mga presentasyon ng edukasyon sa komunidad at pagkolekta ng mga survey upang makilala ang mga priyoridad ng kabataan para sa pamumuhunan sa pampublikong transit.