Healthy Led Pamamahala at Empowerment (HYPE)

Gumagana ang HYPE sa kabataan ng mataas na paaralan sa mga isyu sa katarungang panlipunan na nakakaapekto sa kalusugan ng komunidad sa Central San Mateo. Ang dalawang pangunahing isyu ay ang sentro ng kanilang trabaho: ang pangalawang usok, na inaangkin ng 41,000 ay nabubuhay sa US bawat taon, at pampublikong transportasyon, na kumokonekta sa mga tao - lalo na sa mga komunidad na mababa ang kita - sa mga trabaho, paaralan, pangangalagang pangkalusugan, at pamilya.

Upang matugunan ang mga isyung ito, ang mga pinuno ng HYPE ay kumakatawan sa mga kabataan sa county Coalition ng Edukasyon sa Tabako - isang pangkat ng mga tagapagbigay ng serbisyo, mga kagawaran ng kalusugan ng publiko, at mga organisasyong nakabase sa komunidad - upang magtaguyod para sa pabahay na walang bayad sa paninigarilyo. Mahigit sa kalahati ng pabahay ng multi-unit sa loob ng county ay protektado ng mga ordinansa na ginagarantiyahan ang mga karapatan ng mga residente na linisin ang hangin. Ngunit marami - lalo na sa mga komunidad na may mababang kita ng kulay - ay hindi pa pumasa sa gayong mga ordinansa.

Sa 2018, inatasan ng mga lider ng kabataan ang mga pagtatasa ng 20 sa mga lungsod na nakapasa sa ordinansa upang suriin ang pagiging epektibo nito, at kasalukuyang nagtatrabaho upang makilala ang pangangailangan sa mga lungsod na walang proteksyon. Sa susunod na dalawang taon, nagplano silang magsagawa ng 50 ng higit pang mga pagtasa sa layunin ng paghubog ng mga pagsisikap sa pagtataguyod para sa mga bagong ordinansa at epektibong pagpapatupad.

Ang mga ito ay nangungunang mga pagsisikap upang turuan ang kanilang mga komunidad sa papel ng pampublikong sasakyan sa pagkonekta sa mga tao sa pagkakataon. Ang kanilang gawain ay nagsasangkot ng mga pagtatanghal sa edukasyon ng komunidad at pagkolekta ng mga survey upang matukoy ang mga priyoridad ng kabataan para sa mga pamumuhunan sa pampublikong sasakyan.

Ang grupo ay nakakatugon sa Lunes, 5: 30-6: 30 sa San Mateo Office ng YLI. Ang lahat ng kabataan sa pagitan ng edad na 13-24 ay karapat-dapat na lumahok.