Tulong sa Kamay

Mag-apply para sumali sa aming Help@Hand committee! Dagdagan ang nalalaman

 • Stipend / Gift Card
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Reimbursement sa Transportasyon
 • Grant / Scholarship

Noong 2019, nakipagtulungan ang mga kabataan sa San Mateo County Behavioural Health and Recovery Services upang matulungan na mabawasan ang stigma na nauugnay sa kalusugan ng isip sa mga batang transisyonal na edad (15-25 taon).

Ang ilan sa aming mga nakaraang gawain ay kinabibilangan ng isang kampanya upang ihinto ang pagkapoot sa AAPI at paggawa ng mga plano sa pangangalaga sa sarili para sa isang workshop na ibinigay noong Mayo 2021 para sa Mental Health Awareness Month. Pinapayuhan din namin ang Help@Hand project, isang piloto ng wysa app, Na tinuturuan ang mga kabataan tungkol sa kalusugang pangkaisipan at pinapataas ang kanilang pag-access sa pangangalaga sa pamamagitan ng pagkonekta sa kanila sa mga serbisyong pansarili. Nagtatrabaho nang malapit sa mga ahensya ng lalawigan, mga samahan ng pamayanan at mga kapantay, nagbibigay kami ng napakahalagang pananaw, puna at ideya sa pag-unlad ng app. Tumutulong din kami sa pag-abot at pagpapatupad ng mga naaprubahang app sa buong lalawigan.

Interesado sa pagsali?

Kasalukuyan kaming naghahanap ng 10 kabataan na nakatira, nagtatrabaho, o nag-aaral sa San Mateo County upang kumilos bilang Youth Ambassadors mula Hulyo 1, 2022 – Hunyo 30, 2023. 

Ang mga Youth Ambassador ay lalahok sa mga sumusunod na aktibidad:

 • Makisali sa mga bi-weekly na pagpupulong upang bumuo ng mga diskarte sa pagkukuwento ng multimedia para i-promote ang app.         
 • Pangasiwaan ang mga presentasyon na pinamumunuan ng mga nasa hustong gulang at kabataan sa mga kasosyo sa komunidad (mga paaralan, organisasyon, at iba pang grupo na may direktang access sa mga kabataan)
 • Magplano at magpatupad ng App Downloading Gatherings/Party
 • Bumuo ng mga kampanya sa social media upang i-promote ang app

Makakamit ng mga Youth Ambassador ang mga sumusunod na kasanayan:

 • Ang pagbasa sa teknolohiya 
 • Pagtutulungan ng magkakasama
 • Interpersonal communication 
 • Pagsusuri ng app 
 • Pampublikong pagsasalita 
 • Ang outreach ng komunidad at pakikipag-ugnayan 
 • Pagpapadali at pagsasanay 
 • Pag-unawa sa mga hadlang sa kalusugan ng isip sa County ng San Mateo

Kabataang interesadong sumali, pwede mag-apply sa pamamagitan ng pagsagot sa link na ito, o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan kay Rubi Salazar sa [protektado ng email].

Maaari kaming magbigay ng mga oras ng serbisyo sa komunidad at mga stipend para sa iyong paglahok sa programa.