[protektado ng email]

Mag-apply upang sumali sa aming [protektado ng email] komite! Dagdagan ang nalalaman

 • Stipend / Gift Card
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Pagbabayad ng Transportasyon
 • Grant / Scholarship

Noong 2019, nakipagtulungan ang mga kabataan sa San Mateo County Behavioural Health and Recovery Services upang matulungan na mabawasan ang stigma na nauugnay sa kalusugan ng isip sa mga batang transisyonal na edad (15-25 taon).

Ang ilan sa aming nakaraang trabaho ay nagsasama ng isang kampanya upang ihinto ang mga template ng poot at pag-aalaga sa sarili ng AAPI na nilikha para sa isang pagawaan na ibinigay noong Mayo 2021 para sa Buwan ng Awtomatikong Kalusugan sa Mental. Pinapayuhan din namin ang [protektado ng email] proyekto, isang piloto ng wysa app alin tinuturuan ang mga kabataan tungkol sa kalusugang pangkaisipan at pinapataas ang kanilang pag-access sa pangangalaga sa pamamagitan ng pagkonekta sa kanila sa mga serbisyong pansarili. Nagtatrabaho nang malapit sa mga ahensya ng lalawigan, mga samahan ng pamayanan at mga kapantay, nagbibigay kami ng napakahalagang pananaw, puna at ideya sa pag-unlad ng app. Tumutulong din kami sa pag-abot at pagpapatupad ng mga naaprubahang app sa buong lalawigan.

Bilang Tech Ambassadors para sa [protektado ng email], nakuha ng kabataan:

 • Ang pagbasa sa teknolohiya 
 • Pagtutulungan ng magkakasama
 • Mga kasanayan sa pakikipag-ugnayan sa interpersonal
 • Mga kasanayan sa pagtatasa ng app 
 • Mga kasanayan sa pagsasalita ng publiko
 • Ang outreach ng komunidad at pakikipag-ugnayan 
 • Mga pasilidad at kasanayan sa pagsasanay
 • Pag-unawa sa mga hadlang sa kalusugan ng isip sa County ng San Mateo

Interesado na makisali? 

Sa kasalukuyan, natutugunan namin ang bawat iba pang linggo sa Miyerkules mula 2-3 ng hapon sa pamamagitan ng pag-zoom. Maaari kaming magbigay ng mga oras ng serbisyo sa pamayanan at mga bayad para sa iyong pakikilahok sa programa.

Kung nais mong makisali, makipag-ugnay kay Rubi Salazar sa [protektado ng email]

Basahin ang Mga Tula mula sa [protektado ng email] Antolohiya!