Hispañas Youth Leadership Program (HYLP)

Ang HYLP ay bahagi ng kabataan ng programa sa buong estado, Hispañas Organized for Political Equality (HOPE). Ang programa ay dinisenyo upang maghanda ng mga low-income, high school-age Latinas para sa mas mataas na edukasyon pati na rin ang personal at propesyonal na tagumpay sa hinaharap. Taun-taon, apat na kabataang kababaihan mula sa walong mga lalawigan sa buong estado ang napili upang lumahok. pinangangasiwaan ng yli ang programa sa Fresno County.

"Ang pag-asa ay talagang nagbago sa paraan na nakikita ko ang aking sarili, nakapagtanto ako sa kahalagahan ng pagbibigay at pagsali sa civic engagement. Mayroon na akong mga tool upang gumawa ng isang pagkakaiba sa loob ng aking komunidad."
Priscilla Vidal

Ang bawat ikot, dumadalo ang pangkat sa pagsasanay sa pamumuno, nakikipagtagpo sa mga lokal na inihalal na opisyal, at nagsasagawa ng isang survey sa kanilang kapwa mag-aaral sa Latina tungkol sa isang hanay ng mga isyu na nakakaapekto sa kanila. Batay sa mga resulta sa survey, ang mga kabataang babae ay lumikha ng isang video na nagpapakita ng problema, ang pagsasaliksik, at ang kanilang mga rekomendasyon para sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay para sa Latinas sa lalawigan hanggang sa Konseho ng Lungsod ng Fresno. Sa tagsibol, lumahok sila sa Latina Action Day sa Sacramento upang magtaguyod para sa kabataan sa mga larangan ng edukasyon, kalusugan at imigrasyon.

"Hindi ko naisip na nasa isang silid na puno ng malakas, empowering, at edukadong mga babaeng Latina, at isang araw ay magbibigay ako ng kontribusyon sa dumaraming bilang ng mga edukadong Latinas."
Lizbeth Gutierrez

Na-uudyok ng malungkot na pagkamatay ni George Floyd at ang mga nagresultang protesta na humihiling ng hustisya, ang pangkat ng HYLP nitong nakaraang taon ay pinili na ituon ang pansin sa mga isyu na nauugnay sa lahi sa pamayanan ng high school ng Latina sa Central Valley. Nagdagdag sila ng mga karagdagang katanungan tungkol sa mga relasyon sa lahi at Pag-aaral ng Ethniko sa kanilang High School Latina Opportunity Survey na nakatuon sa mga isyu na kinakaharap ng kabataan ng High School Latina sa kanilang mga komunidad, at itinaguyod para sa Etnikong Pag-aaral na ipatupad sa kurikulum ng Paaralang Fresno County School.

Interesado sa pagsali?

Ang programa ng 6-buwan na ito ay bukas sa Latinas na mga juniors sa mga high school sa Fresno County. Ang mga aplikante ay maaaring mag-aplay sa pagitan ng Nobyembre-Disyembre bawat taon. Ang mga kalahok ay nakakatugon sa bawat iba pang linggo sa pagitan ng Enero at Hunyo, at inaasahang dumalo sa tatlong pambuong-estadong kumperensya.