Hispañas Youth Leadership Program (HYLP)

Pinuno ng Kabataan, Hispañas Naayos para sa Pantay na Pulitikal Dagdagan ang nalalaman

  • Stipend / Gift Card
  • Paaralan sa Paaralan
  • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
  • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
  • Reimbursement sa Transportasyon
  • Grant / Scholarship

Ang HYLP ay bahagi ng kabataan ng programa sa buong estado, Hispañas Organized for Political Equality (HOPE). Ang programa ay dinisenyo upang maghanda ng mga low-income, high school-age Latinas para sa mas mataas na edukasyon pati na rin ang personal at propesyonal na tagumpay sa hinaharap. Taun-taon, apat na kabataang kababaihan mula sa walong mga lalawigan sa buong estado ang napili upang lumahok. pinangangasiwaan ng yli ang programa sa Fresno County.

"Ang pag-asa ay talagang nagbago sa paraan na nakikita ko ang aking sarili, nakapagtanto ako sa kahalagahan ng pagbibigay at pagsali sa civic engagement. Mayroon na akong mga tool upang gumawa ng isang pagkakaiba sa loob ng aking komunidad."
Priscilla Vidal
2021-2022 Mga Kalahok ng Kabataan Alonda Sanchez, Helen De La Cruz, at Aliah Shaath.

Bawat cycle, ang cohort ay dumadalo sa pagsasanay sa pamumuno, nakikipagpulong sa mga lokal na halal na opisyal, at nagsasagawa ng survey sa kanilang mga kapwa Latina na estudyante tungkol sa isang hanay ng mga isyu na nakakaapekto sa kanila. Batay sa mga resulta ng survey, ang aming mga batang Latina na kalahok ay lumikha ng isang bahagi ng multimedia na may parehong orihinal na pananaliksik na kanilang nakalap mula sa kanilang mga kapantay. Ang aming mga kabataan ay nagbibigay din ng mga rekomendasyon sa mga lokal na halal na opisyal para sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay para sa mga Latina sa county ng Fresno. Sa tagsibol, lumahok sila sa Latina Action Day sa Sacramento upang itaguyod ang mga kabataan sa mga larangan ng edukasyon, kalusugan at imigrasyon.

"Hindi ko naisip na nasa isang silid na puno ng malakas, empowering, at edukadong mga babaeng Latina, at isang araw ay magbibigay ako ng kontribusyon sa dumaraming bilang ng mga edukadong Latinas."
Lizbeth Gutierrez

Ang pangkat ng HYLP ngayong taon ay nakatuon sa karamihan ng kanilang mga pagsisikap sa kalusugan ng isip ng mga batang Latina. Kasunod ng COVID-19 shelter-in-place at patuloy na pagbabagu-bago ng mga rate ng COVID-19, ang populasyon ng Fresno young Latina ay lubhang naapektuhan. Mula sa mga panggigipit na manatiling matagumpay sa loob at labas ng paaralan, hanggang sa pagiging pansamantalang maybahay, ang mga batang Latina ay nag-ulat ng mataas na antas ng pagkabalisa, mga isyu sa sariling imahe, at mga hamon sa pakikipag-usap sa kanilang mga damdamin. 

Interesado sa pagsali?

Ang programa ng 6-buwan na ito ay bukas sa Latinas na mga juniors sa mga high school sa Fresno County. Ang mga aplikante ay maaaring mag-aplay sa pagitan ng Nobyembre-Disyembre bawat taon. Ang mga kalahok ay nakakatugon sa bawat iba pang linggo sa pagitan ng Enero at Hunyo, at inaasahang dumalo sa tatlong pambuong-estadong kumperensya.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa mga Program Coordinator Hilda Osuna Perez or Edith Martinez.