Healthy Online Platforms para sa Lahat (HOPE)

Sino HOPE?

HOPE (Healthy Online Platforms para sa Lahat) ay isang koalisyon na naghahanap upang matugunan ang mga paraan kung saan ang mga kabataan (at iba pa) ay naka-target sa pamamagitan ng advertising sa alak.

May napatunayan na kaugnayan sa pagitan ng pagkakalantad sa marketing ng alak at pagkonsumo ng alak. Ang grupong ito ay gumagana nang sama-sama sa buong estado ng California upang matugunan kung paano ang social media, bilang isang bahagi ng kapaligiran ng mga kabataan, ay maaaring makaapekto sa kanilang kalusugan sa pag-iisip at paggamit ng alak. Ang aming layunin ay upang hawakan ang Facebook at iba pang mga social media company na may pananagutan para sa mga alak na naka-target sa mga kabataan (edad 13 - 20) sa kanilang mga platform, upang itaguyod ang media literacy sa pag-iwas sa alkohol, at upang magtrabaho patungo sa isang malusog na social media universe para sa ating lahat.

SINO ANG ISANG BAHAGI NG IT?
  • Lokal na kasosyo sa San Mateo County
  • Mga lokal na kasosyo ng YLI sa pag-iwas sa buong estado
  • Mga kasosyo mula sa iba pang mga county
  • Ikaw!
KAPAG NAKITA NATIN, AT SAAN?

Sa aming opisina, 1670 S Amphlett Blvd. Suite 250 (available teleconference).

ANO AY NAGKAKAON SA:

Pag-frame at pag-iisip!
Pagbuo ng kapasidad!
Pananaliksik!

Nobyembre: Mga pagpapakilala, ang pangangailangan upang tumingin sa Social Media Advertising
Oktubre: Research: Lit Review and Methodology
NOBYEMBRE: Mental Health & Co-Occurring Disorders
Disyembre: Hatiin ang mga pista opisyal

Ang mga tawag sa Aksyon

PAANO MAAARING AKO ANG KOMUNIDAD?

Mag-sign up para sa mga pulong ng koalisyon, minuto, at iba pang mga pag-update - Paparating na