Madera Student Advocacy Council

Ang Konseho ng Pagtataguyod ng Estudyante ay isang natatanging pagkakataon para sa mga mag-aaral sa mga paaralan ng Madera upang humantong sa positibong pagbabago sa buong paaralan. Ang programa ay opisyal na inilunsad sa Fall semester ng 2018 sa dalawang mataas na paaralan ng lungsod. Hindi tulad ng pagkatapos ng mga paaralan o mga lunchtime club, ang programa ay nakabalangkas bilang eleksyon sa paaralan, at ang mga estudyante ay tumatanggap ng credit sa klase para makilahok.

Sa pagguhit sa modelo ng YLI para sa pagpapaunlad ng pamumuno ng mga kabataan, ang mga klase sa Madera South High ay gumugol ng mga unang buwan ng taon ng pag-aaral ng mga kasanayan sa pamumuno, pagtatayo ng koponan, at pag-aaral tungkol sa mga framework ng katarungan sa lipunan.

Sa Madera High, ang kabataan ay tumulak sa tamang paraan ng kampanya bilang tugon sa isang trahedya na pagpapakamatay na nangyari sa simula ng taon ng pag-aaral. Ang pag-rally ng suporta mula sa Madera County Behavioral Health Department, ang mga kabataan ay naglaan ng nakalimbag na mapagkukunan ng kalusugang pangkalusugan sa mga mag-aaral at kawani sa kanilang Mental Health Awareness Week, at ipinatupad ang kampanyang "Chalk It Up" na nagbahagi ng mga mensahe sa mga daan sa buong campus.

Sa darating na semestre, ang dalawang klase ay magsisimulang mag-research sa mga isyu na nakakaapekto sa kanilang mga paaralan, at bumuo ng isang kampanya upang matugunan ang mga isyung ito.