Madera Student Advocacy Council

Ang Konseho ng Pagtataguyod ng Estudyante ay isang natatanging pagkakataon para sa mga mag-aaral sa mga paaralan ng Madera upang humantong sa positibong pagbabago sa buong paaralan. Ang programa ay opisyal na inilunsad sa Fall semester ng 2018 sa dalawang mataas na paaralan ng lungsod. Hindi tulad ng pagkatapos ng mga paaralan o mga lunchtime club, ang programa ay nakabalangkas bilang eleksyon sa paaralan, at ang mga estudyante ay tumatanggap ng credit sa klase para makilahok.

Ang pagguhit sa modelo ng yli para sa pagpapaunlad ng pamumuno ng kabataan, ang Student Advocacy Council sa Madera South High School at Madera High School ay nanguna sa trabaho sa isang malawak na hanay ng mga isyu upang suportahan ang mga kabataan sa kanilang mga komunidad. Ang ilang mga halimbawa ay ang pag-access sa malusog na pagkain, suporta sa kalusugan ng kaisipan sa mga kampus sa high school, trapiko at kaligtasan ng mag-aaral, pati na rin ang pagpaparami lamang ng reporma sa loob ng Madera Unified School District.