Nagkakaisa ang Mga Tinig ng Mag-aaral

Ang Student Voices United ay isang natatanging pagkakataon para sa mga mag-aaral sa Madera high school na manguna sa positibong pagbabago sa buong paaralan. Ang programa ay opisyal na inilunsad sa Fall semester ng 2017 sa dalawang mataas na paaralan ng lungsod, at binuksan namin ang aming pinakabagong klase sa Matida Torres High School sa taong panuruan 2023/2024. Hindi tulad ng mga after school o lunchtime club, ang programa ay nakaayos bilang isang school elective, at ang mga estudyante ay tumatanggap ng class credit para sa paglahok.

Batay sa yli model para sa pagpapaunlad ng pamumuno ng kabataan, ang Student Voices United sa Madera South High School at Madera High School ay nanguna sa gawain sa malawak na hanay ng mga isyu upang suportahan ang mga kabataan sa kanilang mga komunidad. Ang ilang mga halimbawa ay ang pag-access sa mga masusustansyang pagkain, suporta sa kalusugan ng isip sa mga kampus sa high school, trapiko at kaligtasan ng mag-aaral, pati na rin ang repormang makatarungan sa lahi sa loob ng Madera Unified School District.