Madera Youth Commission

Kami ay Pagrekrut !! MATUTO NANG HIGIT PA

  • Suweldo
  • Paaralan sa Paaralan
  • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
  • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
  • Pagbabayad ng Transportasyon
  • Grant / Scholarship

Salamat sa makapangyarihang pakikipagtulungan sa distrito ng paaralan ng Madera, mga inihalal na opisyal, at iba pang mga pampubliko at pribadong kasosyo, ang Lungsod ng Madera ay lubos na bumoto upang magtatag ng isang Youth Commission sa Setyembre 5, 2018.

Ang mga Komisyon ng Kabataan ay ang tinig ng kabataan sa lokal na pamahalaan. A kinikilalang entidad ng gobyerno ng lungsod, ang Madera Youth Commission ang magiging responsable sa pagpapayo sa Konseho ng Lungsod ng Madera at ng Alkalde sa mga patakaran at batas na may kaugnayan sa mga kabataan. Ang Commission ay sinisingil din sa pagbibigay ng komentaryo at rekomendasyon sa lahat ng mga ipinanukalang batas na pangunahin na makakaapekto sa kabataan bago ang Konseho ng Lunsod ay magsasagawa ng pangwakas na pagkilos.

Sa nakaraang taon, ang mga komisyon ng kabataan na suportado ng YLI ay nakatulong sa pagpasa ng mga patakaran na lumikha ng mga trabaho para sa mga kabataan, nagtataguyod ng mga gawi sa hustisya para sa kulang sa pag-inom ng pag-inom, at tiyakin na ang mga bayarin sa kabataan ay tinanggal mula sa mga aklat, bukod sa iba pang hindi kapani-paniwala na panalo sa patakaran. Sa Madera, ito ay magiging isang mahalagang plataporma para sa pagdadala ng boses ng kabataan sa desisyon ng paggawa ng mesa.

Ang unang Komisyon ay binubuo ng mga kabataan ng 7. Ang mga aplikasyon ay tinanggap na ngayon para sa terminong 2019-2020. Lahat ng Madera kabataan 15-21 taong gulang ay malugod na mag-apply - LGBTQ + kabataan at kabataan ng kulay ay lubos na hinihikayat na mag-aplay!