Biyernes Night ng Marin County

Ang Friday Night Live (FNL) ay isang samahan sa buong estado na tumutugon sa pag-abuso sa droga sa ilalim ng edad. Sa yli, kumukuha kami ng isang lens ng katarungang panlipunan sa trabaho, binabago ang pokus mula sa mga indibidwal na pag-uugali sa mas malaking mga pattern ng kawalan ng katarungan na nagta-target sa mga kabataan, may mababang kita na may kulay, at hinihikayat ang hindi malusog na pag-uugali. Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kabataan na kilalanin ang mga isyu sa kanilang mga komunidad, magsagawa ng pagsasaliksik, at magpatupad ng mga kampanya sa media at patakaran, hindi lamang pinipigilan ng yli ang mga kabataan mula sa pag-abuso sa droga - tumutulong kami upang mabuo ang mga malalakas na tagapagtaguyod na lumikha ng pangmatagalang pagbabago sa kanilang mga komunidad.

Sa Marin County, nangunguna ang mga tauhan ng 8 kabanata, tinitiyak na nakahanay ang mga ito sa FNL Mga Pamantayan ng Pagsasagawa at Operating Principles. Kabilang sa mga kabanatang ito ang:

Ang mga pinuno ng kabataan ng FNL ay gumanap ng pangunahing papel sa pagpasa ng Mga Ordinansa ng Social Host sa Lungsod ng Novato - at pagkatapos ng buong lalawigan - na responsable sa mga may sapat na gulang na uminom ng menor de edad sa kanilang mga tahanan. Ang isang pangunahing kontribusyon ay isang paraan ng pagpapanumbalik ng hustisya para sa mga kabataang nahuli na umiinom at / o gumagamit ng mga iligal na sangkap, na sakop dito Artikulo ng Marin Independent Journal at ito yli blog post.

Kasama sa iba pang mga kampanya:

  • Ang pagtugon sa patakaran sa code ng damit ng paaralan sa antas ng paaralan na ngayon ay nabago sa isang malawak na komite ng distrito upang mai-update ang patakaran. 
  • Ang pagbuo ng isang silid-pahingahan ng mag-aaral sa paaralan ng Hamilton kung saan maaaring gumawa ng takdang-aralin ang kabataan, makisali sa masayang programa, at magkaroon ng isang ligtas na puwang upang mapawalang-bisa. 
  • Ina-update ang mga materyal sa Edukasyon sa Pag-iwas sa Paggamit ng Tabako sa San Marin High kasama ang pinakabagong mga istatistika tungkol sa paggamit ng tabako sa Marin. Ginamit ang video upang turuan ang mga kabataan edad 12-21 tungkol sa mga epekto ng paggamit ng tabako. 
  • Nangungunang mga pagsasanay sa Narcan para sa mga lokal na samahan ng pamayanan at mga pangkat ng kabataan upang dalhin ang kamalayan sa opioid epidemya at mga paraan na suportahan ng kabataan ang kanilang mga kapantay sa mga sandali ng krisis.
  • Lumilikha ng isang survey sa wellness na may layuning makilala ang mga paghihirap sa isip at pampinansyal na dulot ng COVID-19.
  • Nakikipagtulungan upang lumikha ng Wellness Hub sa Marin Oaks Campus.
  • Pagbuo ng mga silkscreen art poster na may positibo at nakapagpapatibay na mga mensahe.
  • Pagsuporta sa mga pagdiriwang at pagpaplano ng Pride week sa pakikipagtulungan sa Gender and Sexuality Alliance.

Interesado sa Sumali?

Ang mga programa ay bukas sa lahat ng kabataan sa bawat site, at ang mga kabataan ay malugod na maaaring sumali anumang oras. Maaaring makipag-ugnayan ang mga interesadong kabataan sa site coordinator. Ang bawat kabanata ay nagpupulong lingguhan sa kanilang lugar ng paaralan sa panahon ng taon ng pag-aaral.