Marin County Youth Commission (MCYC)

Itinatag sa 1969, ang Marin County Youth Commission (MCYC) ay isa sa mga pinakalumang at pinakatanyag na komisyon ng kabataan sa Estados Unidos. Ginawa ng 23 kabataan na may edad na 12-23 na taon, ang layunin ng MCYC ay kumilos bilang isang pampulitikang boses para sa mga kabataan - lalo na sa mga nasa labas na mga populasyon, kabilang ang mga kabataan ng kulay, mga kabataan na may mga kapansanan, mga kabataan na walang tahanan, kabataan sa kanayunan, at LGBTQ kabataan - nakikipagtulungan sa Marin County Board of Supervisors at iba pang mga gumagawa ng patakaran.

"Ang MCYC ay isang lugar upang mapalago ang mga kasanayan sa pamumuno at pagtutulungan habang gumagawa ng pagbabago sa aking pamayanan."
Lizbeth Mendieta, ika-10 grader, Co-Chair ng MCYC 20/21

Sa simula ng bawat termino, tinutukoy ng mga lider ng kabataan ng MCYC ang mga isyu tungkol sa kung saan sila ay madamdamin at nakikipagkita sa mga organisasyon ng komunidad upang malaman ang tungkol sa patuloy na pagsisikap upang matugunan ang mga isyung ito. Pagkatapos ay organisahin at ipatupad nila ang mga kampanyang panlipunan katarungan, na maaaring magmukhang pagsulat ng pampublikong patakaran; pagdalo sa iba pang mga kabataan sa pamamagitan ng mga pagsasanay at mga kaganapan; at / o pagsasagawa ng buong komunidad na edukasyon.

Sa panahon ng 2021-2022 MCYC, ang mga komisyoner ay nakatuon sa mga sumusunod na isyu na lugar:

Mental Health - Ang subcommittee ng kalusugang pangkaisipan ay nagsisikap na siraan at turuan ang mga kabataang Marin sa mga isyung nakapalibot sa kalusugan ng isip. Sa karamihan ng taon, nakatuon kami sa paglikha at pagho-host ng aming Mental Health Festival. Ang aming kaganapan ay ginanap noong ika-7 ng Mayo sa Marin Office of Education. Nagkaroon kami ng intergenerational panel, isang aktibidad sa sining ng komunidad at mga workshop. Tinapos namin ang kaganapan sa isang masiglang resource fair na nagha-highlight sa 11 organisasyon/programa. Ang kaganapan ay bukas sa mga mag-aaral sa high school at matatanda sa lahat ng edad, at masaya at nagbibigay-kaalaman. 

Salamat sa NAMI, Kara Connors (suicide prevention collaborative) at Marin County Office of Education sa pagsuporta sa aming kaganapan.

Sundan kami sa Social Media! @marinmentalhealth 

Equity ng Edukasyon - Ang subcommittee ng equity ng edukasyon ay nagsusumikap na labanan ang mga pagkakaiba na makikita sa ating sistema ng edukasyon, at upang bigyang kapangyarihan ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng pantay na access sa mga pagkakataon at mapagkukunan. Sinimulan namin ang taon sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga isyu na nakakaapekto sa mga kapwa mag-aaral sa Marin (tulad ng kawalan ng access sa ilang partikular na programa), at nagpatuloy sa masusing pagpaplano ng aming mga kaganapan para sa taon. Ang aming mga nagawa ay kinabibilangan ng:

  • Libreng Financial Literacy Class! (Virtual, Financial Coach mula sa Community Action Marin)
  • 2 Libreng Study Hall na may Pagkain at Inumin (Sa Marin Promise Partnership)
  • Libreng College Night! Nagtatampok ng 3 senior commissioner at college advisor mula sa San Rafael High School. 

Salamat sa Marin Promise Partnership para sa pagbibigay ng iyong espasyo para sa aming mga study hall. Salamat sa aming mga guest speaker para sa pagbibigay ng iyong oras!

LGBTQ + – Nagsimula ang subcommittee na ito ngayong taon! Ang subcommittee ng LGBTQ+, ay nagsusumikap na gawing mas inklusibo ang edukasyon at mga mapagkukunan para sa mga queer at trans youth, upang bigyang kapangyarihan ang mga queer na kabataan ng Marin, at upang hikayatin ang pakikipag-alyansa sa komunidad. Nagsagawa kami ng mga sumusunod na pagsasanay at kaganapan:

  • 2 gabi ng pelikula na kumakatawan sa mga kabataang LGBTQ+ ( 1 virtual, 1 sa personal)
  • 2 pagsasanay na nagbibigay-diin sa pagiging queerness sa mental health (1 sa Mental Health Festival at 1 sa Novato Wellness week) 
  • LGBTQ+ Artists Gallery sa Civic Center Farmers Market 

Salamat kay Romario Conrado (SPAHR Center), Novato High Wellness Staff at College of Marin Associated Students sa pagsuporta sa aming mga inisyatiba 

Alcohol, Tobacco, and Other Drugs Prevention (ATOD) -Sa taong ito, ang layunin ng subcommittee ng ATOD ay pataasin ang access ng mga kabataan sa Narcan at iba pang mga mapagkukunan ng pagbabawas ng pinsala upang maiwasan ang labis na dosis. Patuloy na nakikipagtulungan ang ATOD sa SPAHR Center partikular sa pamamahagi ng Narcan. Nagawa namin ang mga sumusunod:

  • 5 Narcan na pagsasanay (Archie Williams, San Domenico faculty and students, MCYC, 2 community-wide) 
  • 2 pamamahagi ng Narcan (Mental Health Festival, San Rafael Farmers Market)

Salamat sa RXSafe Marin at sa SPAHR Center sa pagsuporta sa aming gawain ngayong taon! 

Sundan kami sa Social Media! @atodmarin

Forum ng Katapusan ng Taon 

Sa pakikipagtulungan sa Marin County Free Library, nagsagawa kami ng personal na forum sa pagtatapos ng taon noong ika-24 ng Mayo sa Civic Center Cafeteria. Inimbitahan ang mga interesadong estudyante, kasosyo sa komunidad, pamilya at mga kaibigan na marinig ang tungkol sa nagawa ng MCYC ngayong taon. Napakasaya na suportahan ng komunidad at ipakita sa mga komisyoner ang kanilang gawain!

Interesado sa Sumali?

Ang mga komisyoner ay hinirang ng Lupon ng mga Superbisor sa Agosto para sa 1 taong termino. Lahat ng residente ng Marin County sa pagitan ng edad na 12-21 taon ay karapat-dapat — ang mga kabataan na magkakaibang etniko at kultura ay lubos na hinihikayat na mag-aplay. Ang mga komisyoner ay inaasahang dadalo sa isang 1-araw na Intro sa Social Justice Training, na susundan ng dalawang buwanang pagpupulong. Ang mga paminsan-minsang kaganapan, tulad ng Social Justice Movie Night at Youth Commission Convention, ay mga karagdagang kinakailangan. Tune in para sa mga update kung kailan mag-a-apply!