Marin County Youth Commission (MCYC)

Tumatanggap Kami ng mga Aplikasyon para sa Komisyon ng Kabataan ng Marin County Dagdagan ang nalalaman

  • Stipend / Gift Card
  • Paaralan sa Paaralan
  • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
  • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
  • Pagbabayad ng Transportasyon
  • Grant / Scholarship

Itinatag sa 1969, ang Marin County Youth Commission (MCYC) ay isa sa mga pinakalumang at pinakatanyag na komisyon ng kabataan sa Estados Unidos. Ginawa ng 23 kabataan na may edad na 12-23 na taon, ang layunin ng MCYC ay kumilos bilang isang pampulitikang boses para sa mga kabataan - lalo na sa mga nasa labas na mga populasyon, kabilang ang mga kabataan ng kulay, mga kabataan na may mga kapansanan, mga kabataan na walang tahanan, kabataan sa kanayunan, at LGBTQ kabataan - nakikipagtulungan sa Marin County Board of Supervisors at iba pang mga gumagawa ng patakaran.

"Ang MCYC ay isang lugar upang mapalago ang mga kasanayan sa pamumuno at pagtutulungan habang gumagawa ng pagbabago sa aking pamayanan."
Lizbeth Mendieta, ika-10 grader, Co-Chair ng MCYC 20/21

 

Sa simula ng bawat termino, tinutukoy ng mga lider ng kabataan ng MCYC ang mga isyu tungkol sa kung saan sila ay madamdamin at nakikipagkita sa mga organisasyon ng komunidad upang malaman ang tungkol sa patuloy na pagsisikap upang matugunan ang mga isyung ito. Pagkatapos ay organisahin at ipatupad nila ang mga kampanyang panlipunan katarungan, na maaaring magmukhang pagsulat ng pampublikong patakaran; pagdalo sa iba pang mga kabataan sa pamamagitan ng mga pagsasanay at mga kaganapan; at / o pagsasagawa ng buong komunidad na edukasyon.

Sa panahon ng 2020-2021 MCYC, ang mga komisyoner ay nakatuon sa mga sumusunod na isyu na lugar:

Mental Health - Ang subcommite ng Mental Health ay nagtrabaho sa pagbuo ng aming Instagram account at lumalaking sumusunod sa aming social media (siguraduhing sundin kami sa @marinmentalhealth!). Nilikha namin at naka-host ang 2021 Youth Mental Health Summit, sa pakikipagsosyo sa National Alliance on Mental Illness Marin, Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pag-recover ng Pag-uugali, Kara Connors na may Pakikipagtulungan sa Suicide Prevention at ang Lupon ng Supervisors Intern Team. Pinagsama ng virtual na kaganapan ang 50 kabataan, na may edad na 14-20 mula sa 22 iba't ibang mga paaralan sa buong Marin at 2 mula sa higit na Bay Area. Nalaman ng mga kalahok ang tungkol sa pagwawalang-bahala sa kalusugan ng kaisipan, pag-aalaga sa sarili, at intersectionality sa kalusugan ng isip at sinanay sa pag-iwas sa pagpapakamatay. Si Kelechi Ubozo, isang nakaligtas sa pagtatangka sa pagpapakamatay at tagapagtaguyod ng kalusugan ng isip, ang aming makapangyarihang espesyal na panauhin. Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa matagumpay na kaganapang ito dito Sulat sa Editor, isinulat ni Komisyoner Colette Holcomb at Scarlett Goh para sa Marin Independent Journal.

Equity ng Edukasyon - Ang komite ng Equity ng Edukasyon ay nagpasya na ituon ang kanilang mga pagsisikap sa pagdadala ng Mga Pag-aaral ng Etniko sa Marin County. Matapos makalikom ng pananaliksik at makakuha ng mahalagang pananaw sa pamamagitan ng pagpupulong sa mga nagtuturo ng Ethnic Studies, bumuo ang komite ng isang resolusyon na may layuning maiharap ito sa Marin County Office of Education (MCOE) para sa pormal na pag-aampon. Nanawagan ang resolusyon sa MCOE na tulungan ang mga distrito ng paaralan sa pagpapatupad ng ilang uri ng Edukasyong Pang-etniko. Upang matulungan ang kanilang pagsisikap sa pagtataguyod, bumuo ang komite ng isang petisyon na kasalukuyang mayroong higit sa 200 mga tagasuporta (pirmahan ang petisyon dito!). Lumikha din ang petisyon ng mga landas upang makipagsosyo sa iba pang mga distrito at samahan na interesado na magtaguyod para sa Ethnic Studies.

Equity ng Lahi - Ang subcommite na ito ay nagsusumikap upang lumikha ng mga ideya para sa isang mas pantay na lipunan. Matapos ang pagpatay kay George Floyd noong tag-araw ng 2020, naramdaman ng kabataan na kinakailangan upang turuan ang mga kabataan at guro tungkol sa karanasan sa BIPOC sa Marin. Ngayong taon, pinlano nila, naka-host, at pinadali ang virtual Talk Circles para sa halos 25 mag-aaral ng kulay sa paligid ni Marin upang pag-usapan ang kanilang mga karanasan sa campus. Ginugol din nila ang mga pagpupulong ng sub-komite sa pagpoproseso ng mga kasalukuyang kaganapan sa isang ligtas na kapaligiran. Bilang karagdagan, nakatuon ang komite sa pagbuo ng kakayahan ng mga guro na humawak ng ligtas na mga puwang sa kanilang mga silid-aralan. Iniharap nila sa 20 guro sa kabuuan ng 2 distrito ang mga paraan upang suportahan ang mga mag-aaral ng BIPOC sa pamamagitan ng pagtugon sa mga microaggression sa silid aralan. Matapos ang pagtatanghal, 8 mga guro ang nag-email sa amin para sa isang kopya ng mga slide o isang recording ng video na gagamitin sa kanilang sariling silid aralan.

Alcohol, Tobacco, and Other Drugs Prevention (ATOD) - Sa taong ito layunin ng subcommite ng ATOD na turuan ang pamayanan ng Marin sa paggamit ng sangkap at mga panganib sa pamamagitan ng mga presentasyong pang-edukasyon. Ang ATOD ay nagtatrabaho ng malapit sa Spahr Center upang maihatid ang mga pagsasanay sa Narcan. Sa pamamagitan ng modelo ng tren ng mga tagapagsanay, natutunan ng mga komisyoner kung paano pangasiwaan ang Narcan at pagkatapos ay sanayin ang tungkol sa 50 mga miyembro ng pamayanan kabilang ang pagbibigay ng mga pagsasanay sa Espanyol. Nakipagtulungan din ang komite ng ATOD sa Youth Advocacy Council (YAC) ng Marin Prevention Network, gaganapin ang 2 pamamahagi ng Narcan, gaganapin ang isang malawak na kaganapan sa lalawigan upang matugunan ang paggamit ng sangkap sa Marin, at pinangunahan ang isang pick up ng basura. Ang iba pang mga pakikipagsosyo ay kasama ang pagsuporta sa trabaho sa patakaran sa Smoke Free Marin Coalition.

Naghahanap Nauna pa

Sa susunod na taon, nais naming ituon ang pansin sa pagbuo ng isang sangkap ng pakikipag-ugnayan ng magulang ng MCYC, pagkonekta sa iba pang mga komisyon sa lalawigan at pagbuo ng isang quarterly newsletter na mas mahusay na ibinabahagi ang aming trabaho sa komunidad.

Interesado sa Sumali?

Ang mga commissioner ay hinirang ng Lupon ng mga Supervisor noong Hulyo para sa mga tuntunin ng 1 na taon. Lahat ng residente ng Marin County sa pagitan ng edad na 12-21 ay karapat-dapat - mataas na hinihikayat ang magkakaibang etniko at kulturang magkakaibang kabataan. Inaasahan na dumalo ang mga Komisyoner sa isang 1-araw na Intro to Social Justice Training, na susundan ng mga pulong sa buwanang buwan. Paminsan-minsang mga kaganapan, tulad ng Social Justice Movie Night at Youth Commission Convention, ay mga karagdagang kinakailangan. Tune in para sa mga update kung kailan mag-apply!