Marin County Youth Commission (MCYC)

Itinatag sa 1969, ang Marin County Youth Commission (MCYC) ay isa sa mga pinakalumang at pinakatanyag na komisyon ng kabataan sa Estados Unidos. Ginawa ng 23 kabataan na may edad na 12-23 na taon, ang layunin ng MCYC ay kumilos bilang isang pampulitikang boses para sa mga kabataan - lalo na sa mga nasa labas na mga populasyon, kabilang ang mga kabataan ng kulay, mga kabataan na may mga kapansanan, mga kabataan na walang tahanan, kabataan sa kanayunan, at LGBTQ kabataan - nakikipagtulungan sa Marin County Board of Supervisors at iba pang mga gumagawa ng patakaran.

"Ang MCYC ay nakatulong sa akin upang mapagtanto ang kapangyarihan ng aming mga salita, at ang kapangyarihan ng pag-unawa kung paano gamitin ang aming sariling boses. Nakatulong ito sa akin na maunawaan kung magkano ang maaari naming makuha sa pamamagitan lamang ng paggawa kung ano ang lubos na ipinagbabawal-pinag-uusapan ang mga isyu sa mga pinagkakatiwalaan natin, kaganapan kung nangangahulugan iyon (nagsasalita ako) na nagsasabi tungkol sa pulitika sa talahanayan ng hapunan."
Ruby Ray Clarke

Sa simula ng bawat termino, tinutukoy ng mga lider ng kabataan ng MCYC ang mga isyu tungkol sa kung saan sila ay madamdamin at nakikipagkita sa mga organisasyon ng komunidad upang malaman ang tungkol sa patuloy na pagsisikap upang matugunan ang mga isyung ito. Pagkatapos ay organisahin at ipatupad nila ang mga kampanyang panlipunan katarungan, na maaaring magmukhang pagsulat ng pampublikong patakaran; pagdalo sa iba pang mga kabataan sa pamamagitan ng mga pagsasanay at mga kaganapan; at / o pagsasagawa ng buong komunidad na edukasyon.

Sa 2017-2018, ang mga lider ng kabataan ng MCYC ay sumabog sa mga komite ng 4 upang tugunan ang iba't ibang mga isyu na kinakaharap ng kabataan ni Marin. Kabilang dito ang:

  • Pabahay - Ang pananaliksik sa mga organisasyon na tumutugon sa pabahay at kawalan ng tirahan sa loob ng county ay nagpahayag na mayroong napakaliit na representasyon ng kabataan sa kasalukuyang mga pagsisikap sa pabahay. Tinitingnan ng Komite na ito ang mga ideya sa kampanya, kabilang ang paglikha ng pangkat ng pokus ng mga kabataan sa Marin upang tipunin ang mga pananaw ng kabataan sa mga epekto ng mga hamon sa pabahay sa kalusugan ng isip, emosyonal na kalusugan, buhay panlipunan, buhay sa tahanan, at karanasan sa paaralan, bukod sa iba pa.
  • Equity ng Edukasyon - Ang pagtatayo sa trabaho na nagsimula sa 2016-17, ang Komite na ito ay sumuri sa mga mataas na paaralan upang sukatin ang kanilang pang-unawa at kaalaman sa mga kinakailangan sa AG. Dapat matupad ng mga mag-aaral ang mga pangunahing kinakailangan upang mag-apply sa mga pampublikong unibersidad sa California. Batay sa pananaliksik na ito, ang Komite ay gumawa ng mga rekomendasyon, tulad ng paglikha sa online portal kung saan maaaring subaybayan ng mga mag-aaral ang kanilang pag-unlad sa mga kinakailangan at pagkuha ng higit pang mga tagapayo. Ang mga rekomendasyong ito ay iniharap sa Novato Unified School District; ang komite ay nagnanais na patuloy na ibahagi ang kanilang mga rekomendasyon sa mga lupon ng paaralan sa Marin County.
  • Social Justice - Ang unang kailanman MCYC Social Justice Committee ay itinatag sa 2017 at nakatuon sa pagbuo ng isang kurikulum ng Social Justice na nakatuon sa lahi at kapootang panlahi. Ginamit ng komite ang kurikulum na ito upang sanayin ang mga mag-aaral sa 100 kung paano magkaroon ng mahirap na pag-uusap tungkol sa lahi at kapootang panlahi sa kanilang mga komunidad. Ang pagsasanay ay maaaring ihandog sa ibang mga kabataan at mga guro na interesado sa pangunguna sa pag-uusap ng mga hudisyal na panlahi sa kanilang mga mag-aaral. Sa taong ito, mapapalawak ng komite ang kanilang pag-abot sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagsasanay sa mga inihalal na opisyal at opisyal ng pagpapatupad ng batas.
  • Alcohol, Tobacco, and Other Drugs Prevention (ATOD) - Sa pakikipagtulungan sa Alcohol Justice, kamakailan lamang na ipinatupad ng Komite ang isang kampanya sa pag-uulat ng kamalayan, na nagbahagi ng mga materyal na pang-edukasyon na may mga kabataan, tagapagturo, at mga magulang sa isang makatarungang mapagkukunan ng paaralan. Sa taong ito, ang komite ay nakakuha ng isang bigyan upang mapalawak ang kanilang mga pagsisikap sa pagbagsak at plano upang palawakin ang kanilang saklaw ng trabaho, nakakaakit ng mas maraming kabataan sa pamamagitan ng paghahatid ng mga pampublikong pagpupulong isang beses sa isang buwan kung saan hinihikayat ang anuman at lahat na dumalo. Upang sumali sa kanilang proseso ng kampanya at tumulong na bumuo ng pagbabago sa komunidad ng Marin, tingnan ang flyer sa ibaba at pumunta sa kanilang susunod na pulong!

Kabilang sa kamakailang mga kabutihan ng kampanya ang:

  • Sa 2017, inayos ng MCYC ang una Convention Commission ng Kabataan, nagdadala ng mga komisyoner ng kabataan mula sa buong estado sa: 1) magbahagi ng mga pinakamahuhusay na kasanayan, pagdaragdag ng mga karanasan at mga aral na natutunan ng bawat isa; 2) bumuo ng komunidad at network sa mga rehiyon; at, 3) ay tumatanggap ng isang pambatasang pagsasanay sa pagtataguyod. Ang MCYC ay nagtatrabaho na ngayon sa Komisyon ng Kabataan ng San Mateo upang ayusin ang ikalawang taunang Kombensyon, na may pangmatagalang pangitain ng paglikha ng isang pambuong-estadong network ng mga komisyon ng kabataan na maaaring magtaguyod sa mga isyu sa antas ng estado.
  • Sa 2017, nakatulong ang MCYC na makapasa sa mga Ordinansa ng Mga Hapong Pangkomunidad sa lungsod ng Novato at sa buong county na may kasamang isang diskarte sa pagpapanumbalik ng hustisya para sa mga kabataan na nakuha sa pag-inom at / o paggamit ng mga iligal na sangkap, na sakop sa Artikulo ng Marin Independent Journal at ito YLI blog post.
  • Noong Pebrero 2018, ang Opisina ng Edukasyon sa Marin County naka-host ng isang summit ng 2-araw na pamumuno para sa mga mag-aaral ng 100 mula sa mga pampublikong paaralan ng 8 sa Marin. Ang mga lider ng kabataan ng MCYC at ang kanilang mga kaalyado na pang-adulto ay inanyayahang mapadali ang mga pagsasanay na 6, 90-minuto, pagtuklas kung paano nagpapatakbo ang kapootang panlahi sa Marin at sa US.

Ang mga commissioner ay hinirang ng Lupon ng mga Supervisor noong Hulyo para sa mga tuntunin ng 1 na taon. Lahat ng residente ng Marin County sa pagitan ng edad na 12-21 ay karapat-dapat - mataas na hinihikayat ang magkakaibang etniko at kulturang magkakaibang kabataan. Ang mga commissioner ay inaasahang dumalo sa isang 1-day Intro sa Pagsasanay ng Social Justice, na sinundan ng bi-monthly meetings. Ang mga paminsan-minsang pangyayari, tulad ng Pelikula ng Pelikula sa Hustisya ng Sining at Komisyon ng Kabataan, ay karagdagang mga kinakailangan.

Ang mga tawag sa Aksyon

  • Nais ng MCYC na marinig ang IYONG boses sa pang-aabuso sa sangkap! Lumabas ka sa isa sa aming mga pagpupulong (i-download ito flyer at / o suriin ang aming mga kaganapan kalendaryo para sa mga detalye).