Marin County Youth Commission (MCYC)

Itinatag sa 1969, ang Marin County Youth Commission (MCYC) ay isa sa mga pinakalumang at pinakatanyag na komisyon ng kabataan sa Estados Unidos. Ginawa ng 23 kabataan na may edad na 12-23 na taon, ang layunin ng MCYC ay kumilos bilang isang pampulitikang boses para sa mga kabataan - lalo na sa mga nasa labas na mga populasyon, kabilang ang mga kabataan ng kulay, mga kabataan na may mga kapansanan, mga kabataan na walang tahanan, kabataan sa kanayunan, at LGBTQ kabataan - nakikipagtulungan sa Marin County Board of Supervisors at iba pang mga gumagawa ng patakaran.

"Ang MCYC ay nakatulong sa akin upang mapagtanto ang kapangyarihan ng aming mga salita, at ang kapangyarihan ng pag-unawa kung paano gamitin ang aming sariling boses. Nakatulong ito sa akin na maunawaan kung magkano ang maaari naming makuha sa pamamagitan lamang ng paggawa kung ano ang lubos na ipinagbabawal-pinag-uusapan ang mga isyu sa mga pinagkakatiwalaan natin, kaganapan kung nangangahulugan iyon (nagsasalita ako) na nagsasabi tungkol sa pulitika sa talahanayan ng hapunan."
Ruby Ray Clarke

 

Sa simula ng bawat termino, tinutukoy ng mga lider ng kabataan ng MCYC ang mga isyu tungkol sa kung saan sila ay madamdamin at nakikipagkita sa mga organisasyon ng komunidad upang malaman ang tungkol sa patuloy na pagsisikap upang matugunan ang mga isyung ito. Pagkatapos ay organisahin at ipatupad nila ang mga kampanyang panlipunan katarungan, na maaaring magmukhang pagsulat ng pampublikong patakaran; pagdalo sa iba pang mga kabataan sa pamamagitan ng mga pagsasanay at mga kaganapan; at / o pagsasagawa ng buong komunidad na edukasyon.

Sa panahon ng termino ng 2018-2019 MCYC, ang mga komisyonado ay nakatuon sa mga sumusunod na mga isyu:

Mental Health - Ang mga kabataan sa Marin ay nakakaranas ng mga alarming rate ng mga krisis sa kalusugang pangkaisipan. Upang matugunan ang isyung ito, ang unang Mental Health Committee ng MCYC ay nagpaplano ng isang forum upang tipunin ang mga kabataan, mga tagapagbigay ng serbisyo sa kalusugang pangkaisipan, mga opisyal ng paaralan at county, at ang mas malawak na Marin Community upang makilala ang mga puwang sa mga serbisyo para sa mga kabataan. Lumahok din sila sa pagsisikap sa pagpigil sa pagpapakamatay sa buong county.

Equity ng Edukasyon - Sinimulan ang pagtatayo sa trabaho sa 2016-17, sinuri ng Komite na ito ang mga high schooler upang masukat ang kanilang pag-unawa at kaalaman sa mga kinakailangan sa AG. Dapat matupad ng mga mag-aaral ang pangunahing mga kinakailangang ito upang mag-apply sa mga pampublikong pamantasan sa California. Ngayong taon, nakipagsosyo sila sa Marin Equity Coalition upang hikayatin ang mga paaralan na ihanay ang mga rate ng graduation sa high school na may mga kinakailangan sa AG.

Social Justice - Itinatag sa 2017, ang unang-kailanman Social Committee Committee ng MCYC na binuo ng kurikulum ng Social Justice na nakatuon sa lahi at kapootang panlahi. Simula noon, ginamit ng komite ang kurikulum na ito upang sanayin ang mga mag-aaral sa 500 kung paano magkaroon ng mahirap na pag-uusap tungkol sa lahi at kapootang panlahi sa kanilang mga komunidad. Sa taong ito, palalawakin ng komite ang kanilang pag-abot sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagsasanay sa mga inihalal na opisyal at pagpapatupad ng batas.

Alcohol, Tobacco, and Other Drugs Prevention (ATOD) - Matapos makuha ang isang bigyan upang mapalawak ang kanilang mga pagsisikap sa vaping, sinimulan ng Komite na mag-host ng mga pampublikong pagpupulong bilang isang paraan upang madagdagan ang bilang ng mga mag-aaral na kasangkot at maging mas kinatawan ng kabataan ng Marin County. Sama-sama, sinuri ng grupo ang mga mag-aaral at ginanap ang mga talakayan ng bilog sa paligid ng pagtugon ng paaralan sa paggamit ng e-sigarilyo ng kabataan, ang (paaralan) na wika na kasalukuyang umiiral upang matugunan ito, at kung paano mapapabuti ang mga patakaran. Batay sa mga natuklasan na ito, ang Komite ay lumikha ng isang dokumento ng Resolusyon na hinarap sa Marin County Office of Education kasama ang isang listahan ng mga kasamang Rekomendasyon.

Sekswal na Kalusugan at Kaayusan - Sa pamamagitan ng pagsuri sa mga mag-aaral sa high school at mga miyembro ng komunidad, ang Komiteng Pangkalusugan at Wellness ay nagtatrabaho upang mas mahusay na maunawaan ang kasalukuyang kalagayan ng kurso sa sekswal na kalusugan at kalusugan habang gumagawa ng isang dialogue sa paligid ng pahintulot at sekswal na panghahalay. Batay sa data na ito, ang komite ay magbibigay ng mga rekomendasyon sa kung paano ang mga distrito ng paaralan ay makagagawa ng mas malawak at pangkalahatang edukasyon tungkol sa edukasyon at kalusugan.

Kabilang sa kamakailang mga kabutihan ng kampanya ang:

  • Sa 2017, inayos ng MCYC ang una Convention Commission ng Kabataan, nagdadala ng mga komisyoner ng kabataan mula sa buong estado sa: 1) magbahagi ng mga pinakamahuhusay na kasanayan, pagdaragdag ng mga karanasan at mga aral na natutunan ng bawat isa; 2) bumuo ng komunidad at network sa mga rehiyon; at, 3) ay tumatanggap ng isang pambatasang pagsasanay sa pagtataguyod. Ang MCYC ay nagtatrabaho na ngayon sa Komisyon ng Kabataan ng San Mateo upang ayusin ang ikalawang taunang Kombensyon, na may pangmatagalang pangitain ng paglikha ng isang pambuong-estadong network ng mga komisyon ng kabataan na maaaring magtaguyod sa mga isyu sa antas ng estado.
  • Sa 2017, nakatulong ang MCYC na makapasa sa mga Ordinansa ng Mga Hapong Pangkomunidad sa lungsod ng Novato at sa buong county na may kasamang isang diskarte sa pagpapanumbalik ng hustisya para sa mga kabataan na nakuha sa pag-inom at / o paggamit ng mga iligal na sangkap, na sakop sa Artikulo ng Marin Independent Journal at ito YLI blog post.
  • Noong Pebrero 2018, ang Opisina ng Edukasyon sa Marin County naka-host ng isang summit ng 2-araw na pamumuno para sa mga mag-aaral ng 100 mula sa mga pampublikong paaralan ng 8 sa Marin. Ang mga lider ng kabataan ng MCYC at ang kanilang mga kaalyado na pang-adulto ay inanyayahang mapadali ang mga pagsasanay na 6, 90-minuto, pagtuklas kung paano nagpapatakbo ang kapootang panlahi sa Marin at sa US.

Ang mga commissioner ay hinirang ng Lupon ng mga Supervisor noong Hulyo para sa mga tuntunin ng 1 na taon. Lahat ng residente ng Marin County sa pagitan ng edad na 12-21 ay karapat-dapat - mataas na hinihikayat ang magkakaibang etniko at kulturang magkakaibang kabataan. Ang mga commissioner ay inaasahang dumalo sa isang 1-day Intro sa Pagsasanay ng Social Justice, na sinundan ng bi-monthly meetings. Ang mga paminsan-minsang pangyayari, tulad ng Pelikula ng Pelikula sa Hustisya ng Sining at Komisyon ng Kabataan, ay karagdagang mga kinakailangan.